Ulusal ve Özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli

Ülkemizde halk sağlığının teknoloji ile desteklenmesi sürecinde, tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi için sağlanacak altyapı

Katılımcı Proje Yaklaşımı

Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin analizi,
Sektörün ve kamu kurumlarının katılımı ile proje çalıştaylarının gerçekleştirilmesi

Vatandaş Odaklı Hizmetler

Vatandaşlar tarafından;
Tekil ürünlerin sorgulanması,
Şikayet bildirilebilmesi