Ürün Takip Sistemi v5.5.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi v5.5.0 sürümü 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. ÜTS v5.5.0 Sürümü kapsamında gerçek ve test ortamında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
ÜTS v5.5.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Sistemde bulunan firmaların, kullanıcıların, ürünlerin, belgelerin sayılarını firma faaliyet alanı kırınımlarına göre raporlayan ‘Sistem İstatistikleri’ menüsü eklendi.
 • Sisteme giriş yapmadan görüntülenebilecek genel duyurular eklendi.

İyileştirmeler

 • İşlem geçmişi sorgulamada tarih kriteri aralık olarak değiştirildi.
 • Hesap değiştirme ekranında çok sayıda hesabın tamamının gösterilebilmesi sağlandı.
 • Sistem mesajlarına önem derecesi alanı eklendi, mesajların önem derecelerine göre sıralı gösterilebilmesi sağlandı.
 • Sorgulama sayfalarında 250’ye kadar kaydın tek bir sayfada gösterilip Excel doküman olarak raporlanabilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvuru listeleme ekranında nanomateryal ve ürün başvurularının ayırt edilebilmesini sağlamak için iyileştirme yapıldı.
 • Kozmetik ürün sorgulama kriterlerine menşei ülke kriteri eklendi.
 • Kozmetik üretim yeri sorgulama kriterlerine ülke kriteri eklendi.
 • Branş ağacı tıbbi cihaz firmalarına salt okunur bir şekilde açıldı.
 • Doğrudan temin ekranlarında negatif sayı girişi engellendi.
 • Firma başvuru işlevleri düzenlendi.
 • MERSİS üzerinden kozmetik firma başvurusu alınması sağlandı.
 • Firma işlem geçmişlerinde mesul müdür, imza yetkilisi gibi kullanıcı değişikliklerinin gösterilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Referans alanlardaki sıralama problemi giderildi.
 • Kullanıcı oturumlarının zaman aşımına uğramama hatası giderildi.
 • Yazılım açıldığında gösterilen adımlı yardımın yarıda kapatılması ile yaşanan ekran donması problemi giderildi.
 • Kurum geçmişi oluşturulurken geçerlilik başlangıç tarihinin düzgün atılması sağlandı.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v5.5.0 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Sistemde bulunan firmaların, kullanıcıların, ürünlerin, belgelerin sayılarını firma faaliyet alanı kırınımlarına göre raporlayan ‘Sistem İstatistikleri’ menüsü eklendi.
 • Sisteme giriş yapmadan görüntülenebilecek genel duyurular eklendi.
 • Sorgu sonucunda gelen tıbbi cihazların Excel’e aktarılması sağlandı.
 • MKYS için cihaz bilgileri sorgulama servisi açıldı.
 • TİTUBB’tan aktarılmayan tıbbi cihaz ve belgelerin sorgulanmasını ve listelenmesini sağlayan sayfalar eklendi.
 • KİK servisleri tamamlandı.
 • İhale dosyası oluşturulurken (veya doğrudan temin sırasında) ihale içerisindeki ürün durumları gösteren rapor alınması sağlandı.
 • Eczane başvurularının ESY üzerinden yapılması sağlandı.

İyileştirmeler

 • İşlem geçmişi sorgulamada tarih kriteri aralık olarak değiştirildi.
 • Hesap değiştirme ekranında çok sayıda hesabın tamamının gösterilebilmesi sağlandı.
 • Sistem mesajlarına önem derecesi alanı eklendi, mesajların önem derecelerine göre sıralı gösterilebilmesi sağlandı.
 • Sorgulama sayfalarında 250’ye kadar kaydın tek bir sayfada gösterilip Excel doküman olarak raporlanabilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz bilgi bankası ekranlarıyla ilgili görsel düzeltmeler yapıldı.
 • Tıbbi cihaz ve belge sorgulama ekranlarında performans iyileştirmeleri ve görsel iyileştirmeler yapıldı.
 • Tıbbi cihaz ve belge detay ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • SGK için açılan cihaz bilgileri sorgulama servisinde malzeme türünün kodlu olarak iletilmesi sağlandı.
 • Sistem tarafından otomatik olarak verilen belge numaralarının kurum numaralarının tamamı yerine son 7 hanesini kullanması sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz PGD Denetim dosyasında zorunlu alanlar güncellendi.
 • Branş ağacı tıbbi cihaz firmalarına salt okunur bir şekilde açıldı.
 • Doğrudan temin ekranlarında negatif sayı girişi engellendi.
 • Firma başvuru işlevleri düzenlendi.
 • MERSİS üzerinden kozmetik firma başvurusu alınması sağlandı.
 • İhale ekranlarında Kayıtsız Ürün yerine Kapsam Dışı ürün kavramı kullanıldı.
 • Firma işlem geçmişlerinde mesul müdür, imza yetkilisi gibi kullanıcı değişikliklerinin gösterilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürün ve tıbbi cihaz lot no seçme penceresinde barkod numarasına göre sorgulama alanı eklendi.

Giderilen Hatalar

 • Referans alanlardaki sıralama problemi giderildi.
 • Kullanıcı oturumlarının zaman aşımına uğramama hatası giderildi.
 • Yazılım açıldığında gösterilen adımlı yardımın yarıda kapatılması ile yaşanan ekran donması problemi giderildi.
 • Toplu tıbbi cihaz inceleme ekranındaki hatalar giderildi.
 • Sistem işlem paketi geçmişlerini karşılaştırma sırasında oluşan hata giderildi.
 • Toplu tıbbi cihaz ekleme sırasında görevi yeniden başlatma sırasında oluşan hatalar giderildi.
 • Tıbbi cihazları toplu olarak Excel’e aktarma sırasında oluşan Excel dosyalarının maksimum satır sayısı kısıtlanarak 65536 satır aşıldığında oluşan hata giderildi.
 • Kozmetik Uyarı birimi için tasarlanmış menülerde yetkilerden kaynaklanan menülerin görünmemesi sorunu giderildi.
 • PGD ve Uyarı dosyalarında test/analiz ve denetim silinmesi sırasında oluşan hatalar giderildi.
 • Vedop üzerinden tıbbi cihaz test firma başvurusu onaylanırken oluşan hata giderildi.
 • Kurum geçmişi oluşturulurken geçerlilik başlangıç tarihinin düzgün atılması sağlandı.
 • Verme bildirimi iptal sırasında tekil ürünün kabul edilecekler listesinde görünmeye devam etmesi hatası düzeltildi.
 • Islah bildirimi, tekil ürünün sahibi olan kurum tarafından yapılamıyordu; bu sorun düzeltildi.
 • Üretim / İthalat Bildirimi sırasında Sorgula butonu çalışmıyordu; düzeltildi.
 • Konfigürasyon eklerken Wizard’daki önceki adıma geri dönüldüğünde girilen verilerin kaybolması hatası düzeltildi.
 • Konfigürasyon güncellerken sınıf bilgisi girilmediğinde alınan hata düzeltildi.
 • Paket verme bildiriminde kurum seçerken oluşan istemci hatası düzeltildi.
 • İmha iptal bildirimi ile ilgili bir hata düzeltildi.
 • Bazı iptal bildirimlerinde tekil ürün bilgilerinin gözükmemesi düzeltildi.
 • Tekil ürünü eşsiz kimlik ile sorgularken meydana gelen bir hata düzeltildi.
 • Bazı bildirimler yapıldıktan sonra bildirimlerle alakalı tabloların yenilenmemesi düzeltildi.
 • Üretim bildirimi yapılmasını engelleyen bir hata düzeltildi.
 • Kozmetik ürün geri çekme işleminde tabloda barkod numarası görünmemesi düzeltildi.
 • Kullanımdan alma bildirimi penceresinde tüketici TC kimlik numarası görünmemesi hatası düzeltildi.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.