Ürün Takip Sistemi UTS-v7.4.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.4.0 sürümü 2 Ekim 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Denetim ve Uyarı Modülleri kullanıma açıldı.
 • Tıbbi Cihaz Birimi için ‘Ürüne Göre Firma’, ‘Ürün’, ‘Belge’, ‘Firma İşlem’, ‘Ürün İşlem’ ve ‘Belge İşlem’ istatistikleri eklendi.
 • Branş kodu talep ve değerlendirme işlemleri geliştirildi.
 • Fiziki Evrak Bekliyor durumunda Tıbbi Cihaz Belge Başvrularının firmalar tarafından iptal edilebilmesi sağlandı.

İyileştirmeler

 • Tıbbi cihaz ürün ve belge başvurularında eğer ESY servisi çalışmıyorsa başvurunun kabul edilip entegasyonun arka planda yapılması sağlandı.
 • Firma başvurusu yapılırken aynı vergi veya ÇKYS numaralı TİTUBB firma kayıtlarının gösterilmesi sağlandı.
 • Bilgi Bankası Tıbbi cihaz listeleme sayfasında kayıt tarihi kriteri eklenmiştir.
 • Tıbbi Cihaz Firma detayında ÇKYS(ruhsat) adres ve iletişim bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
 • VEDOP’tan yapılan firma başvurularında aynı vergi numarası ile MERSİS’te kaydı olmamalıdır kontrolü kaldırılmıştır.
 • Adi ortaklıklarında VEDOP üzerinden TİTUBB Firma Aktivasyon işelmini saypabilmesi sağlandı.
 • Kozmetik firma başvurularında ESY entegrasyonunun sistem tarafından yapılması sağlandı.
 • GMDN listeleme ekranına Türkçe terim kritieri eklendi.
 • TİTCK tıbbi cihaz başvuru dağıtım işleminde performans iyileştirmesi yapıldı.
 • Bayilik başlangıç ve bitiş tarihlerin istemci GMT değerinden etkilenmemesi sağlandı.
 • İmalatçı kurum/ AB temsilci sorgulama sayfasına Ülke kriteri eklemiştir.
 • Tıbbi cihaz belge listeleme sayfasına Onaylanmış Kuruluş kriteri eklenmiştir.
 • Tıbbi cihaz belge listeleme ekranında tabloya ürün kapsamı alanı eklenmiştir.
 • Silindi durumdaki tıbbi cihaz belgeleri için güncelleme bildirimi oluşturulması sağlandı.
 • Tıbbi cihaz toplu ürün ekleme işlemlerinde Excelde listeleme olarak seçilen değerlerde büyük küçük harf farkında hata alınmaması sağlandı. Örneğin Evet ve EVET aynı şekilde yorumlanmaktadır.
 • Tıbbi cihaz belge grubunda Ad alanının güncellenmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz toplu ürün inceleme ekranında sayfada gösterilecek kayıt sayısı parametrik hale getirildi.
 • Tıbbi cihaz eklenmesi sırasında tek kullanımlık cihazlar için de Sterilizasyon Metodu seçilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz Serbest Satış Sertifika başvurusunda etiket adlarının exceli yanı sıra tablo üzerinden de güncellenebilmesi sağladı.
 • Toplu tıbbi cihaz ekleme ekranında Başvuruya Hazır mı alanı seçimli hale getirilmiştir.
 • Branş kodu talebi işlemlerinde talep açıklaması eklenmesi sağlandı.
 • İhale ve Doğrudan Temin Bildirim sayfalarında ürün numarasına göre kayıt getirme işlemi ÜTS ve TİTUBB üzerinden yapılması sağlandı.
 • EKAP’dan gönderilen ihale ve doğrudan temin dosyalarında aynı kayıtların birden fazla gönderilmesi durumunda son kaydın esas alınması sağlandı.
 • UZEM kullanıcısının kozmetik ürüne dair bütün dosyaları açabilmesi sağlandı.
 • PGD manuel şikayet ekleme ekranlarına başvurunun yapıldığı yer kriteri eklenmiştir.
 • PGD İdari yaptırım işlemlerinde ilgili doküman tiplernin listelenmesi sağlandı.
 • PGD işlemlerinde eklenen dokümanın seçili hale getirilmesi sağlandı.
 • İhale Bildirimi sayfasında Ürün Durum Raporu alınırken ileri bir tarih seçilememesi sağlandı.
 • Sistem kesintisi mesajının kapatılabilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Sistem kesintisi uyarısının düğmelere tıklanmasını engellemesi problemi giderildi.
 • Zamanlanmış görev çalışma planlarının devre dışı bırakılamaması problemi giderildi.
 • Kozmetik Firma Üretim Yeri Listeleme hatası giderildi.
 • Tıbbi cihaz bayilik detayında adres bilgisinde İl/İlçe gösterimi sağlanmıştır.
 • Tıbbi cihazlarda Geçişe Özel Ret verilmiş ürünlere başvuru yapılmışsa görevden düşmesi sağlandı.
 • Bildirim ekranlarında ürün link’ine tıklandığında başka bir ürün gösterilmesi hatası düzeltildi.
 • Ürün Hareketleri > Ayrıntılı Sorgulama > Bildirim Sorgulama ekranında meydana gelen sistemsel bir hata düzeltildi.
 • Ürün hareketleri zaman aşımı parametrelerinin güncellenmesi sırasında iki tane aynı mesajdan gösterilmesi düzeltildi.
 • Kullanım bildirimi yapmak istendiğinde başkar bir sayfaya gidilmesi hatası düzeltildi.
 • Kullanım bildirimi yaparken kullanıcıyı bilgilendirici mesajlar verilmemesi durumu düzeltildi.