Ürün Takip Sistemi UTS-v7.5.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.5.0 sürümü 31 Ekim 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Klinik mühendislik modülleri kullanıma açılmıştır.
 • Tıbbi cihaz firma imza yetkilileri kendi firmalarının faaliyetini durdurup başlatabilmesine yönelik işlevler eklenmiştir.
 • TİTCK Kozmetik işlem istatistiği işlevi eklenmiştir.
 • Aylık Tıbbi Cihaz İhalelerinin raporlanmasına yönelik işlev eklenmiştir.
 • Branş Kodu Taleplerinin TİTCK tarafından düzenlenmesi işlevi eklenmiştir.
 • Branş Kodu Taleplerine Eksiklik kararı verilmesi işlevi eklenmiştir.
 • Excel ile toplu bildirim yaparken tekil ürün eşsiz kimliği kullanılmasını sağlayan özellik eklenmiştir.

İyileştirmeler

 • Zamanlanmış Görev Kayıt Listesi ekranına mesaja göre filtreleme eklendi.
 • Ağ bağlantısı olmadığında veya dosya yüklenemediğinde daha anlaşılır hata mesajları gösterilmesi sağlandı.
 • Menü ikonlarında ve yapısında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Klinik mühendislik eğitimlerinde farklı belge numarası girme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Klinik mühendislik eğitimlerine eğitim türü eklenmiştir.
 • Klinik mühendislik eğitim kuruluşlarına geriye yönelik eğitim girme zaman sınırı getirilmiştir.
 • Klinik mühendislik ödeme tipleri görünen adları güncellenmiştir.
 • Klinik mühendislik TİTCK tarafından girilen eğitim bilgilerine komisyon kararı alanı eklenmiştir.
 • Klinik mühendislik Çalışma Belgesi detayında eğitim bilgilerinin görünmesi sağlandı.
 • Kozmetik firma başvurusunda imzalama işleminden sonra gösterilen mesaj iyileştirilmiştir.
 • Tıbbi Cihaz PGD Dosyasına karar eklerken analiz sonucu güvensiz Evet seçilmişse Test Analiz Kaydı olup olmaması kontrolü eklenmiştir.
 • PGD referans alan tipleri ayrıştırılmıştır.
 • Tıbbi Cihaz PGD rapor listeleme sayfalarına barkod ve katalog kriterleri eklenmiştir.
 • Tıbbi Cihaz PGD Dosya içerisine mahkeme ile ilişkili doküman eklenirken Diğer seçeneği kaldırılmıştır.
 • Kozmetik ürünlerde Denetimi Gönderme işlemi yapıldığında karar nedeni olarak İncelemede ifadesi atanması sağlandı.
 • Kozmetik ürün listeleme sayfalarında inceleme durumu (Tamamlanmış, Tamamlanmamış) kriteri eklendi.
 • Kozmetik ürün geçmişinde başvuru numarasının gösterilmesi sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz İhale Bildirim işlemlerinde, ürün barkodu girildiğinde ÜTS'de bulunmayan ürünler için TİTUBB'dan getirilmesi sırasında üreticisi veya bayisi olduğu ürünlere dair bilgilerin gelmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz toplu ekleme sırasında Bilinmiyor alanlara daha anlaşılır hata mesajı gösterilmesi sağlandı.
 • SGK için Tıbbi Cihaz Durumu Sorgulama sayfaları iyileştirilmiştir.
 • Tıbbi Cihaz Belge süre uzatımı işlevinin iptal edilmesi ve kullanışlı hale getirilmesi sağlandı.
 • Doğrudan Temin ve İhale Bildirim işlemlerinde ürün arama performans iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Tıbbi Cihaz toplu ürün değerlendirme sırasında kararların ekranda görünen bütün karar girilmemiş kayıtlara uygulanması sağlanmıştır.
 • Tıbbi Cihaz, Belge Bitiş Tarihi Güncelleme işlevinin adı Belge Süresini Uzat şeklinde güncellenmiştir.
 • Tıbbi Cihaz Ürün ve Belge Başvurularına İnceleyen Atama ekranında kriterler artırılmıştır.
 • Tıbbi Cihaz Belge reddedilmesi işlemi performansı artırılmıştır.
 • Tıbbi Cihaz toplu ürün inceleme ekranında başvuru numarası kriterinin karar verilmiş kayıtları da filtrelemesi sağlanmıştır.
 • Ismarlama Tıbbi Cihazlar için Reçete alanı eklenmiştir.
 • Branş Kodu Talebi ekranlarında bulunan ifadeler iyileştirilmiştir.
 • Tıbbi Cihaz ürün alanlarına Lateks İçeriyor mu?, DEHP içeriyor mu? eklenmiştir.
 • Tıbbi Cihaz Kullanıcı İş Yüküne Belge Başvurusu Sayısı ve Cihaz Başvurusu Sayısı sutünları eklenmiştir.
 • Bildirimler sırasında kurum ve ürün bilgilerinin en güncel veriler üzerinden sorgulanması sağlanmıştır (daha önce 1 gün geriden takip ediyordu).

Giderilen Hatalar

 • Klinik mühendislik Personel Ekleme yetkisi olmayan TİTCK kullanıcısının kuruluş başvurusu onaylama sırasında aldığı hata giderildi.
 • Ruhsat gerektirmeyen tıbbi cihaz firma başvurusu sırasında alınan hata giderildi.
 • Tıbbi cihaz PGD Dosyasına tıbbi cihaz eklerken alınan hata giderilmiştir.
 • Kozmetik formüllerin kopyalanması sırasında oluşturulma tarihi bilgisinin eski kayıttaki ile aynı olma sorunu giderilmiştir.
 • Kozmetik ürün ekranlarında bulunan yazım hataları giderilmiştir.
 • Tıbbi cihazların excele aktarılması sırasında firma adında özel karakterler olması durumunda alınan hata giderilmiştir.
 • Kozmetik tekil ürünler için verme iptal bildirimi ile ilgili bir hata düzeltilmiştir.
 • Ürün Hareketleri menülerinde kozmetik ürün linklerine tıklandığında ayrıntı penceresi görünmemesi düzeltilmiştir.
 • Üretim İptal bildirimi yapılan bir tekil ürünün eşsiz kimlik bilgisinin tekrar kullanılmasını engelleyen bir hata düzeltilmiştir.
 • MEDULA üzerinden Tüketiciye Verme İptal bildirimi gönderilmesini engelleyen bir hata düzeltildi.
 • Alma bildirimi sırasında karşılık gelen Verme bildirimi yoksa yanlış bilgilendirme yapılıyordu; düzeltildi.
 • Kozmetik Ürün Konfigürasyonlarının uygulanmaması ile ilgili bir hata düzeltildi.
 • Ismarlama Tıbbi Cihazların konfigürasyon değişikliğinde ortaya çıkan bir hata düzeltildi.