Ürün Takip Sistemi UTS-v7.6.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.6.0 sürümü 11 Aralık 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Yazılımdan bildirilen taleplerin başvuru uygulamasından bağlanan kullanıcılar tarafından da listelenebilmesi sağlandı; talep aramak için detaylı sorgu kriterleri eklendi; talep için bilgi talep etme ve bilgi girme/güncelleme işlevleri yazılıma dahil edildi.
 • Daha önce haricen JIRA uygulaması üzerinden yapılan talep yönetimi yazılıma dahil edildi, taleplerin yetkili kullanıcılar tarafından işlenebilmesi (kabul/red/vs) için gerekli işlevler eklendi.
 • Genel istatistiklerin periyodik olarak email ile raporlanabilmesi sağlandı.
 • İşlevlerin IP bazlı kısıtlanabilmesi için gerekli altyapı geliştirildi.
 • HBYS için ürün servisleri açıldı.
 • Tıbbi Cihaz Uyarı raporlarının imzalanarak gönderilmesi ve ESY entegrasyonları yapıldı.
 • Kurum numarası güncelleme işleminin ürün hareketler ile senkronizasyonu yapıldı.
 • İmalatçı kurum ve AB Yetkili Temsilci için aktifleştirme ve pasifleştirme eklendi.
 • Kozmetik ürün başvuruları ithal ve imal ürünler için ayrıştırıldı.
 • İmza Yetkilisi veya Kurum Yetkilisi kendilerinin dışındaki süper görevlerdeki kullanıcıların, kullanıcı gruplarını güncelleyebilir.
 • Denetim dosyalarında denetlenen ürün sayıları gösterildi.
 • Kozmetik denetim dosyasında internet satışı olan ürün sayıları alınacak yapı eklendi.
 • Onaylanmış Kuruluş aktifleştirme pasifleştirme eklendi.
 • Yeni bayilik başlarken, firmalar arası eski bayiliğin durumu kullanıcı seçimli hale getirildi.
 • Sağlık hizmet sunucularının firma başvurusu ayrıştırıldı.
 • Özel genetik hastalıkları tanı merkezi firma tipinin ÇKYS'den çekilmesi sağlandı.
 • Referans alan, parametre, dosya parametresi ve zamanlanmış görev kategorileri yetkiye bağlandı, kullanıcılara gösterimi düzenlendi.
 • Kozmetik PGD kararlarında güvensizlik sebepleri seçimi eklendi.
 • Kurumların ve firmaların gönüllü takip yapabilmelerini sağlayan işlevler eklendi.
 • Tüketiciden iade alma bildirimlerinin aynı firmanın farklı satış yerlerinden yapılabilmesi sağlandı.
 • Verme bildirimleri sırasında verme yapılacak firmaların ÜTS numarası ile aranmasını sağlayan filtre eklendi.
 • Kullanım, tüketiciye verme, hastanın vücudundan çıkarma, geçici kullanıma verme ve ödünç verme bildirimlerinde işlemin yapıldığı tarihin alınması için bir tarih alanı eklendi.
 • İmha/Bertaraf bildiriminde imha belge numarasının alınması sağlandı.

İyileştirmeler

 • Giriş sayfasında gösterilen ve bazen sayfayı tamamen kapatabilen genel duyuruların sekmeli olarak gösterilebilmesi ve daha az yer kaplaması sağlandı.
 • İşlem geçmişi logları kategorilere bölündü (Kurum Kullanıcı Yönetimi, Tıbbi Cihaz Başvuru, vb) ve bu kategorilere göre sorgulama imkanı sağlandı.
 • İşlem geçmişi sorgulama kriterleri arasına kullanıcı ad/soyad alanları eklendi.
 • Kozmetik ihracat sertifikasında sertifika reddetme gerekçesi alınmaya başlandı.
 • Branş kodu taleplerinde talep tarihi gösterilmesi sağlandı.
 • MKYS servislerinde dönülen cevaba yeni alanlar eklendi.
 • Çalışma durumu Sona Erdi olan kullanıcıların listelenmesi düzenlendi.
 • Tıbbi cihaz kaydındaki "Satış Merkezi Haricinde Satışı Yapılabilir mi" ifadesinin yerine "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanımım Yönetmeliği Ek-3 Kapsamında mı" ifadesi kullanıldı.
 • Tibbi cihaz ve belgeler icin Taslak/İncelemedeki kayıtlar ile Kayıtlı/Reddedildi/Silindi kayıtların aynı ekranda gorunmesi sağlandı.
 • Serbest satış sertifikası başvurusunda GMDN ad-kodlarının ve referans numarasının görünmesinin sağlandı.
 • Manuel raporların sorumlusunun otomatik atanması sağlandı.
 • Zorunlu olmayan belgelerin reddinde çıkan yanlış uyarı mesajı düzeltildi.
 • Doğrudan temin işleminde firma numarası kriterlerde bulunması sağlandı.
 • Kayıtlı ürüne ve belgeye Kontrolu Tamamlama karari verilmesi saglandi.
 • Denetim dosyası döküman tabında bulunan dökümanların sadece dosya sahibi tarafından görüntülenebilmesi sağlandı.
 • Firma STE'yi çıkarmak isteğinde bulunduğunda otomatik fesih işlemleri başlatılan süreç düzenlendi.
 • Mersis kayıtlı firmaların ünvan ve adres bilgileri ÇKYS ruhsatından getirilmesi sağlandı.
 • Alma bildirimlerinin topluca yapılmasını sağlayan Toplu Tekil Ürün Kabul İşlemleri sayfası eklendi.
 • Ödünç geri verme bildiriminde geri verilcek kurumun otomatik olarak seçilmesi sağlandı.
 • Tüketiciye verme ve Kullanım bildirimlerinde ürün konfigürasyonunda TC numarası alınması gerekiyorsa, TC numarasının detay ve sorgulama ekranlarında gösterilmesi sağlandı.
 • Üretim/İthalat bildirimlerinde üretim tarihi ve raf ömrü girildiğinde son kullanma tarihinin otomatik olarak hesaplanması sağlandı.
 • Kullanım bildirimlerinin sadece sağlık kuruluşları tarafından, tüketiciye verme bildirimlerinin ise sadece firmalar tarafından yapılması kısıt

Giderilen Hatalar

 • 404 hatası alındığında gösterilen sayfadaki css bozuklukları giderildi.
 • Excel ile tıbbi cihaz kaydındaki branş türü seçilmesi hatası giderildi.
 • Onaylanmış kuruluş ekranlarının boş gelmesine sebep olan hata giderildi.
 • Bayilik güncelleme ekranında boş gelen tarih alanları düzeltildi.
 • Bilgi Bankasında Tıbbi Cihaz Listele sayfasındaki Belge No, İmalatçı Firma ve Onaylanmış Kuruluş kriterlerindeki sorun giderildi.
 • Sağlık kuruluşu olumsuz olay raporu güncelleme de boş gelen cihaz bilgisi hatası düzeltildi.
 • Üretim / İthalat bildirimi sayfasında başına 0 eklenmiş ürün sorgulama ile ilgili hata giderildi.