Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge

Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin güvenliğinin tesisi, piyasa gözetimi ve denetiminin daha etkin yapılması, güvensiz ürüne daha hızlı müdahale edilmesine yönelik sistemin kurulması ve izlemenin gerçekleştirilmesi, hasta ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması ile halk sağlığının korunması amacıyla her bir ürünün üreticisinden/ithalatçısından son kullanıcısına kadar tekil olarak takip edilmesi için Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kurulmuştur.

Söz konusu ürünlerin kayıt işlemleri ile ilgili Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge yayımlanmıştır. Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik yürütülecek iş ve işlemlerin bahsi geçen Genelge doğrultusunda tesis edilmesi gerekmektedir. Genelge metnine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=3345