2019/KK-6 Sayılı “Belge Geçerlilik Süresi Dolan veya Dolmak Üzere Olan Belgelere Bağlı Ürünler İçin Sistemde Kalma Süresi Tanımlandırılması Hakkında Duyuru” adlı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru

Duyurunun içeriğine erişmek için tıklayınız.

Duyuru Ek-1’e erişmek için tıklayınız.

Duyuru Ek-2’ye erişmek için tıklayınız.