ÜTS Projesi 3. Çalıştayı Gerçekleştirildi

ÜTS Projesi 3. Çalıştayı Gerçekleştirildi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütülmekte olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi’nin 3. Çalıştayı, 26-27 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’da Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde ilgili kamu kurumları ve tıbbi cihaz ve kozmetik sektörlerinin geniş katılımı ile gerçekleştirildi.

Ana teması Ürün Hareketleri ve Ürün Geri Çağırma Modülleri olan çalıştay oturumları süresince, proje paydaşları ile karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu ve paydaşların değerlendirmeleri ve önerileri alındı. Çalıştayın her iki gününde de farklı katılımcı profilleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen üçer oturumda katılımcılara çalıştay öncesinde yöneltilen anket soruları temel alınarak analiz faaliyetleri gerçekleştirildi ve Ürün Yönetimi Modülü kapsamında geliştirilen kozmetik işlevleri tanıtıldı. 260 temsilcinin katılımı ile gerçekleşen çalıştayda, proje ekibi ve proje paydaşları bir araya gelme ve bilgi alış verişi yapma fırsatı buldu.

26 Kasım Perşembe günü Tıbbi Cihaz Kullanım Yerleri, Tıbbi Cihaz Satış Yerleri / Toptancılar ve Kozmetik oturumları gerçekleştirildi. Çalıştayın 26 Kasım Perşembe günü oturumlarının açılış konuşmaları TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU ve TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Lami KAYA tarafından yapıldı. Açılışın ardından TİTCK Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Eray KAPLAN’ın gerçekleştirdiği sunumda ÜTS Projesi’nin kapsamı ve Proje’nin başlangıcından itibaren yapılmış olan çalışmalar tanıtıldı. ÜTS Proje Sunumu’ndan sonra ÜTS Proje Yöneticisi Yardımcısı Murat NARMANLI ve Takım Lideri Eren ŞENELMİŞ tarafından Ürün Hareketleri Modülü’nün kapsam ve içeriği hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandı. 26 Kasım Perşembe günü öğleden sonra eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda Ürün Hareketleri ve Ürün Geri Çağırma Modülleri ile ilgili çalıştay öncesinde katılımcılara yöneltilen anket soruları üzerinde katılımcıların görüşleri alındı. 26 Kasım Perşembe günü kapanış oturumunda PTT tarafından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sunumu gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk günü kapanış konuşması TİTCK Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Eray KAPLAN tarafından yapıldı.

27 Kasım Cuma günü Tıbbi Cihaz Üreticileri / İthalatçıları, Teknoloji Ekipleri ve Kozmetik oturumları gerçekleştirildi. Çalıştayın 27 Kasım Cuma günü oturumlarının açılış konuşmaları TÜBİTAK BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Cemil SAĞIROĞLU ve TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcısı Ecz. Güven ARTIRAN tarafından yapıldı. Açılışın ardından ÜTS Proje Yöneticisi Ahmet DİKİCİ tarafından projenin hedeflerinin, kapsamının ve mevcut durumunun anlatıldığı sunum gerçekleştirildi. ÜTS Proje Sunumu’ndan sonra ÜTS Proje Yöneticisi Yardımcısı Murat NARMANLI ve Takım Lideri Eren ŞENELMİŞ tarafından Ürün Hareketleri Modülü’nün kapsam ve içeriği hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı ve katılımcılardan gelen sorular cevaplandı. 27 Kasım Cuma günü sabah oturumlarında Açılış ve ÜTS Proje Sunumu ile eş zamanlı olarak Kozmetik Oturumu gerçekleştirildi. Kozmetik Oturumu’nun öğleden önceki kısmında ÜTS Projesi kapsamında geliştirilen Ürün Yönetimi Modülü’nün Kozmetik İşlevleri, geliştirilen yazılım üzerinden yazılım eğitmenleri Nesibe ÖZEN ÇİNAR ve Gülben ÜNAL YARAŞ tarafından tanıtıldı. 27 Kasım Cuma günü öğleden sonra eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Tıbbi Cihaz Üreticileri / İthalatçıları ve Teknoloji Ekipleri oturumlarında Ürün Hareketleri ve Ürün Geri Çağırma Modülleri ile ilgili çalıştay öncesinde katılımcılara yöneltilen anket soruları üzerinde katılımcıların görüşleri alındı. Teknoloji Ekipleri Oturumu’nda Ürün Hareketleri ve Ürün Geri Çağırma Modülleri’ne yönelik teknik altyapılar ve dış sistem entegrasyonları değerlendirildi. Kozmetik Oturumu’nun öğleden sonraki kısmında sabah oturumunda gösterilen yazılım ile ilgili soruların aktif olarak cevaplandı ve katılımcılardan gelen öneri ve istekler not edildi. 27 Kasım Cuma günü kapanış oturumunda PTT tarafından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sunumu gerçekleştirildi. Çalıştayın son günü kapanış konuşması TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanı Doç. Dr. Evren ALĞIN YAPAR tarafından yapıldı.

Çalıştay süresince tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kayıt işlemlerini anlatan eğitim videoları fuaye alanında bulunan stantlardaki ekranlarda gösterildi ve standa gelen katılımcılara ilgili işlevler uygulama üzerinden tanıtıldı. Proje kapsamında yapılan çalışmalar tüm katılımcılar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Katılımları ile TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU, TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih TAN, TİTCK Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcısı Ecz. Güven ARTIRAN, TİTCK Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Ali ORUÇ ve TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Lami KAYA Çalıştaya çok değerli katkılar sağlamışlardır.

Çalıştay ile ilgili dokümanlar aşağıda paylaşılmıştır:

Çalıştay öncesinde katılımcılar ile paylaşılan bilgilendirme dokümanı için tıklayınız.

ÜTS Projesi tanıtım sunumu için tıklayınız.

Ürün Hareketleri ve Ürün Geri Çağırma Modülleri tanıtım sunumu için tıklayınız.

Kozmetik Ürün Hareketleri Oturumu soruları için tıklayınız.

Tıbbi Cihaz Üreticileri / İthalatçıları Oturumu soruları için tıklayınız.

Tıbbi Cihaz Satış Yerleri / Toptancılar Oturumu soruları için tıklayınız.

Tıbbi Cihaz Kullanım Yerleri Oturumu soruları için tıklayınız.

Teknoloji Ekipleri Oturumu soruları için tıklayınız.

Fuaye alanındaki stantlarda gösterilen tanıtım videoları için tıklayınız.

Çalıştay raporu için tıklayınız.