HBYSlerin Kullanacakları Takip ve İzleme Web Servisleri

Tıbbi Cihaz Takip ve İzleme kapsamında HBYS ile ÜTS arasında gerçekleştirilecek entgerasyonda HBYS'ler tarafından kullanılacak web servisler aşağıda yer almaktadır:

 • Verme Bildirimi
 • Verme İptal Bildirimi
 • Alma Bildirimi
 • Kullanım Bildirimi
 • Kullanım İptal Bildirimi
 • Geçici Kullanıma Verme Bildirimi
 • Geçici Kullanıma Verme İptal Bildirimi
 • Kullanımdan Alma Bildirimi
 • Kullanımdan Alma İptal Bildirimi
 • HEK / Zayiat Bildirimi
 • HEK / Zayiat İptal Bildirimi
 • Geri Çekme Verme Bildirimi
 • Geri Çekme Verme İptal Bildirimi
 • Geri Çekme Alma Bildirimi
 • İmha / Bertaraf Bildirimi
 • İmha / Bertaraf İptal Bildirimi
 • Hastanın Vücudundan Çıkarma Bildirimi
 • Hastanın Vücudundan Çıkarma İptal Bildirimi
 • Ödünç Verme Bildirimi
 • Ödünç Verme İptal Bildirimi
 • Ödünç Alma Bildirimi
 • Ödünç Geri Verme Bildirimi
 • Ödünç Geri Verme İptal Bildirimi
 • Ödünç Geri Alma Bildirimi
 •