Bildirim Açıklamaları

Üretim Bildirimi / Üretim İptal Bildirimi

Türkiye’de imal edilen tekil ürünler için Üretim Bildirimi yapılır. Üretim Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa, Üretim İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

İthalat Bildirimi / İthalat İptal Bildirimi

Yurtdışından ithal edilen tekil ürünler için İthalat Bildirimi yapılır. 1 Ağustos 2018’den itibaren, firmalar, ithalat bildirimi yapmadan önce, Ürün Hareketleri > Gümrük Beyanname Belgesi İşlemleri ekranından gümrük beyannamelerindeki kalem numaralarıyla sorgulama yapıp, ürünlerine kota açmalıdır.

İthalat Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa, İthalat İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

Verme Bildirimi / Verme İptal Bildirimi

Bir kurum/firma/hastane sahip olduğu tekil ürünlerini başka bir kurum/firma/hastaneye verdiğinde Verme Bildirimi yapar. Verme Bildirimi sırasında kurum/firma/hastaneden bir belge numarası istenmektedir. Bu belge numarası fatura/irsaliye numarası olabileceği gibi, verme işlemine yönelik düzenlenmiş olan herhangi başka bir belge de olabilir.

Verme Bildirimi konsinye işlemleri için de kullanılabilir. Bir kurum/firma bir tekil ürünü konsinye olarak başka bir kurum/firma/hastaneye gönderdiğinde Verme Bildirimi yapar. Konsinye ürünleri alan kurum/firma/hastane, kullanmadığı tekil ürünleri tekrar Verme Bildirimi ile geri gönderebilir.

Verme Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Verme İptal bildirimi ile iptal edilebilir.

Alma Bildirimi

Kurum/firma/hastane kendisine verilen tekil ürünleri kabul etmek için Alma Bildirimi yapar.

Alma Bildirimi’ni yanlışlıkla yapan kurum/firma/hastane, bu işlemi düzeltmek için, aldığı tekil ürünü kendisine gönderen kurum/firma/hastaneye Verme Bildirimi yapmalıdır. Yani Alma bildiriminin iptali yoktur.

Tüketiciye Verme Bildirimi / Tüketiciye Vermeyi İptal Bildirimi

Bir kurum / firma / satış yeri, bir tekil ürünü tüketiciye verdiyse (veya sattıysa) Tüketiciye Verme Bildirimi yapar. Eğer TİTCK, Tüketiciye Verme Bildirimi sırasında tüketici bilgilerinin girilmesi gerektiğini duyurmuşsa, aşağıdaki durumlara göre tüketici bilgileri de Tüketiciye Verme Bildirimi sırasında verilmelidir:

  • Tüketici Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise: T.C. Kimlik Numarası, Tüketici Adı, Tüketici Soyadı
  • Tüketici Yabancı Uyrukluysa ve Yabancı Kimlik Numarası Varsa: Yabancı Kimlik Numarası, Tüketici Adı, Tüketici Soyadı
  • Tüketici Yabancı Uyrukluysa ve Yabancı Kimlik Numarası Yoksa: Pasaport Numarası, Tüketici Adı, Tüketici Soyadı
  • Tüketici Yeni Doğan İse (henüz T.C. Kimlik Numarası Yoksa) veya Kimliği Belirsiz İse: Kişi Tanımlayıcı Numarası (örneğin, firmanın tüketici için ürettiği tanımlayıcı bir numara), Tüketici Adı (kimliği belirsiz tüketiciler için “Belirsiz” girilebilir), Tüketici Soyadı (kimliği belirsiz tüketiciler için “Belirsiz” girilebilir)
  • Yukarıdaki hiçbir duruma uymuyorsa: Kişi Tanımlayıcı Numarası (örneğin, firmanın tüketici için ürettiği tanımlayıcı bir numara), Tüketici Adı (adı bilinmeyen tüketiciler için “Belirsiz” girilebilir), Tüketici Soyadı (soyadı bilinmeyen tüketiciler için “Belirsiz” girilebilir) ve açıklama alanı girilir.

Tüketiciye Verme Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Tüketiciye Verme İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

NOT: Optisyenlik müesseseleri tarafından tüketiciye reçete karşılığı verilen ve SGK’nın geri ödeme kapsamında bulunan optik tekil ürünler için ÜTS’ye Tüketiciye Verme Bildirimi (veya Tüketiciye Verme İptal bildirimi) yapılmayacaktır. Bu işlemler MEDULA üzerinden yapılacaktır. Eğer Optisyenlik Müesseseleri SGK’dan geri ödeme almayacaksa, ÜTS üzerinden Tüketiciye Verme ve Tüketiciye Verme İptal bildirimi yapmaya devam edecektir.

Kullanım Bildirimi / Kullanım İptal Bildirimi

Sağlık Hizmet Sunucusu kapsamına giren bir kurum / firma (örneğin devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, vb.), bir tekil ürünü hastaya kullandığında Kullanım Bildirimi yapar. Eğer TİTCK, Kullanım Bildirimi sırasında hasta bilgilerinin girilmesi gerektiğini duyurmuşsa, aşağıdaki durumlara göre hasta bilgileri de Kullanım Bildirimi sırasında verilmelidir:

  • Hasta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise: T.C. Kimlik Numarası, Hasta Adı, Hasta Soyadı
  • Hasta Yabancı Uyrukluysa ve Yabancı Kimlik Numarası Varsa: Yabancı Kimlik Numarası, Hasta Adı, Hasta Soyadı
  • Hasta Yabancı Uyrukluysa ve Yabancı Kimlik Numarası Yoksa: Pasaport Numarası, Hasta Adı, Hasta Soyadı
  • Hasta Yeni Doğan İse (henüz T.C. Kimlik Numarası Yoksa) veya Kimliği Belirsiz İse: Kişi Tanımlayıcı Numarası (örneğin, hastanenin hastaya verdiği tanımlayıcı bir numara), Hasta Adı (kimliği belirsiz hastalar için “Belirsiz” girilebilir), Hasta Soyadı (kimliği belirsiz hastalar için “Belirsiz” girilebilir)
  • Yukarıdaki hiçbir duruma uymuyorsa: Kişi Tanımlayıcı Numarası (örneğin, hastanenin hastaya verdiği tanımlayıcı bir numara), Hasta Adı (adı bilinmeyen hastalar için “Belirsiz” girilebilir), Hasta Soyadı (soyadı bilinmeyen hastalar için “Belirsiz” girilebilir) ve açıklama alanı girilir.

Kullanım Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Kullanım İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

Hastanın Vücudundan Çıkarma Bildirimi / Hastanın Vücudundan Çıkarma İptal Bildirimi

Hakkında geri çekme kararı olan, miadı dolmuş veya görevini tamamlamış tıbbi cihazların tüketiciden geri alınması durumunda Hastanın Vücudundan Çıkarma Bildirimi yapılır.

HEK – Zayiat Bildirimi / HEK – Zayiat İptal Bildirimi

Kurum/firma/hastane, ekonomik ömrünü tamamlayan veya zayi olan tekil ürünleri için HEK – Zayiat bildirimi yapar. HEK ifadesi Hurda / Enkaz / Köhne kelimelerinin kısaltmasıdır. HEK – Zayiat Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa, HEK – Zayiat İptal bildirimi ile iptal edilebilir.

Tüketiciden İade Alma Bildirimi / Tüketiciden İade Alma İptal Bildirimi

Kurum/firma, daha önce Tüketiciye Verme bildirimi ile tüketiciye verdiği tekil ürünü geri alması durumunda Tüketiciden İade Alma Bildirimi yapar.

Tüketiciden İade Alma Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Tüketiciden İade Alma İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

Geçici Kullanıma Verme Bildirimi / Geçici Kullanıma Verme İptal Bildirimi

Kurum/firma/hastane, geçici süreliğine bir kişinin kullanımına verdiği tekil ürünler için (örneğin tekerlekli sandalye) Geçici Kullanıma Verme Bildirimi yapar.

Geçici Kullanıma Verme Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Geçici Kullanıma Verme İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

Kullanımdan Alma Bildirimi / Kullanımdan Alma İptal Bildirimi

Kurum/firma/hastane, Geçici Kullanıma Verme Bildirimi ile geçici süreliğine hasta/tüketicinin kullanımına verdiği tekil ürünleri geri aldığında Kullanımdan Alma Bildirimi yapar.

ÜTS’de Tanımsız Yere Verme Bildirimi / ÜTS’de Tanımsız Yere Verme İptal Bildirimi

Kurum/firma/hastane ÜTS’de tanımlı olması mümkün olmayan bir firmaya tekil ürün verdiğinde ÜTS’de Tanımsız Yere Verme Bildirimi yapar. Henüz ÜTS’ye kaydolmamış olan, ancak kayıtlı olması gereken firmalara ÜTS’de Tanımsız Yere Verme Bildirimi yapılmamalıdır.

ÜTS’de Tanımsız Yere Verme bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa ÜTS’de Tanımsız Yere Verme İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma Bildirimi / ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma İptal Bildirimi

Kurum/firma ÜTS’de tanımlı olmayan bir firmaya verdiği tekil ürünlerini iade aldığında ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma Bildirimi yapar.

ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa, ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

Yeniden İşleme Bildirimi / Yeniden İşleme İptal Bildirimi

Kurum/firma ÜTS’de tanımlı tekil ürünü başka bir tekil ürünün üretiminde hammadde olarak kullanması durumunda yeniden işleme bildirimi yapar. Yeniden İşleme Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Yeniden İşleme İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

İhracat Bildirimi / İhracat İptal Bildirimi

İhracatçı, ihraç ettiği tekil ürünler için İhracat Bildirimi yapar.  İhracat Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa İhracat İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

Mahrecine İade Etme Bildirimi / Mahrecine İade Etme İptal Bildirimi

İthalatçı, ithal ettiği tekil ürünü iade ettiğinde Mahrecine İade Bildirimi yapar. Mahrecine İade Etme Bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Mahrecine İade Etme İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

Geri Çekme Verme Bildirimi / Geri Çekme Verme İptal Bildirimi

Kurum/firma/hastane, uygunsuz olduğu için geri çekme kapsamına alınan tekil ürünleri başka bir kurum/firmaya vermek için Geri Çekme Verme Bildirimi yapar. Bir tekil ürün, TİTCK veya üretici/ithalatçı firma tarafında geri çekme kapsamına alınabilir.

Geri Çekme Verme bildirimi yanlışlıkla yapıldıysa Geri Çekme Verme İptal Bildirimi ile iptal edilebilir.

ÜTS, geri çekme kapsamına alınmamış bir tekil ürün için Geri Çekme Verme / Geri Çekme Alma veya Geri Çekme Verme İptal bildirimi yapılmasına izin vermez.

Geri çekme kapsamındaki bir tekil ürün için sadece Geri Çekme Verme ve iptali, Geri Çekme Alma, Islah / Düzeltici Faaliyet ve iptali, İmha / Bertaraf ve iptali, Hastanın Vücudundan Çıkarma ve iptali, Tüketiciden İade Alma ve iptali ve Kullanımdan Alma ve iptali yapılabilir.

Geri Çekme Alma Bildirimi

Islah – Düzeltici Faaliyet Bildirimi / Islah – Düzeltici Faaliyet İptal Bildirimi

Kurum/firma, uygunsuz veya teknik düzenlemeye aykırı olduğu için geri çekilen tekil ürünlerdeki gerekli düzenlemeyi yaptığında Islah Bildirimi yapar.

İmha – Bertaraf Bildirimi / İmha – Bertaraf İptal Bildirimi

Kurum/firma, tekil ürünleri herhangi bir gerekçeyle imha ettiğinde İmha / Bertaraf Bildirimi yapar.

Stok Bildirimi / Stok İptal Bildirimi

Kurum/firma, stoğunda bulunan bir tekil ürünü ÜTS’ye bildirmek amacıyla Stok Bildirimi yapar. Bir tekil ürün ile ilgili TİTCK takip kararı aldığında, kurumların / firmaların halihazırdaki stoklarında ilgili tekil ürün bulunabilmektedir. Bu tekil ürünleri ÜTS’ye kaydedebilmek için  kurumlar / firmalar Stok Bildirimi yapabilirler. Eğer tekil ürün, TİTCK’nın aldığı takip kararı tarihinden sonra üretildiyse / ithal edildiyse bu durumda, üretici / ithalatçı tarafında Üretim / İthalat bildirimi yapılmalıdır. Stok bildirimleri sağlık hizmet sunucuları haricindeki tüm kurumlar / firmalar tarafından yapılabilir.

Envanter Bildirimi / Envanter İptal Bildirimi

Sağlık Hizmet Sunucular, envanterlerindeki tıbbi cihazları ÜTS’ye kaydetmek için Envanter Bildirimi yapar. Envanter Bildirimi, kalibrasyona tabi olan cihazlar için yapılmalıdır. Envanter Bildirimi sırasında ürün numarası ve seri numarası girmek zorunludur. Lot numarası ile Envanter Bildirimi yapılmamaktadır.