Ürün Takip Sistemi UTS-v9.3.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • C ve D grubu SUT kodu-barkod eşleştirmeleri başvuruları sonucunda uygunsuzluk alan barkodun tekrar aynı SUT koduna başvurmasını engelleyen kısıtlama kaldırılarak, uygunsuzluk alan barkodun SUT kodu-barkod eşleşmesine tekrar başvurabilmesi sağlandı.
 • KOZMETİK
  • ÜTS Mobil ve Bilgi Bankasında sorgu sonucundaki tabloda ve detay ekranında kozmetik ürün durum alanı kaldırıldı. Sorgu sonucunda ise piyasaya arz durdurma ve uygunsuz kararı alan ürünler haricindeki ürünlerin gösterilmesi sağlandı.
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK
  • Titck’nın gönderdiği formatta çalışma belgesi oluşturulup indirilebilmesi sağlandı.
  • Onaylanan kalibrasyon kuruluşuna eğitim üzerinden personel ekleme işleminin yapılması sağlandı.

İyileştirmeler

 • TIBBİ CİHAZ
  • Ismarlama Tıbbi Cihaz ekleme ekranında tıbbi cihaz eklerken kullanıcının doktor seçtiği ekranda doktor yanı sıra diş hekiminin de eklenebilmesi sağlandı. Aynı güncelleme Dış Sistem’de ÇKYS Doktor sorgulama ekranında da yapıldı.
  • SGK D grubu sut kodu eşleşmesinde mevcut şablona referans olarak alınan ürün bilgilerinin şablona eklenmesi sağlandı.
  • SUT Kodu eşleşmesi yapılacak ürün için taslak ya da incelemede durumunda SUT Kodu eşleşmesi bulunma durumunda verilen uyarı mesajına “aynı listede” ifadesi eklenerek daha anlaşılır hale getirildi.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Ayrıntılı tekil ürün sorgulamalarına bakıma tabi mi, kalibrasyona tabi mi alanları eklendi.
  • Toplu bildirim excel dosyasındaki ülkeler güncellendi.
  • Bildirim detay sorgulama web servisine branş kodu ve açıklaması alanları eklendi.
  • Seri ürünlere yapılan bildirimlerin adet alanı dolduruldu.
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK
  • Teknik servis personel kayıtlarının geçmiş bilgilerine erişilebilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • TIBBİ CİHAZ
  • Reddedildi durumundaki belge ile ilişkili cihaz kullanılarak cihaz başvurusu oluşturulması engellendi.
 • KOZMETİK
  • Kozmetik ürün başvurusunun bazı kişilerde önceki sorumlu kullanıcıya atanmaması hatası giderildi.
  • Bazı kullanıcıların bildirdiği ? ile başlayan dosyaların düzeltilmesine ilişkin değişiklikler yapıldı.
 • PGD
  • Tıbbi cihaz denetim dosyası sorgulama excele aktarırken oluşan hata gerekli yetki ve kontroller sağlanarak düzeltildi.
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK
  • Toplu kalibrasyon raporlarının tek zip dosyasında indirilirken alınan hata giderildi.
  • Kalibrasyon kuruluş başvurusu detayında yer alan Yetki Belgesi Bilgileri’nde, branş türü detayındaki hata giderildi.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Üretim/İthalat yapmaya engel olan takip kapsamı ayarları güncellendi. Bu durumdan etkilenen tekil ürünler düzeltildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.