Takip ve İzleme

M2
Ürün Ağacı Yönetimi Modülü
Sistem’de kayıtlı ürünlerin bir ağaç yapısı halinde hiyerarşik olarak marka/model bilgisine kadar yapılandırılması, takip edilecek ürünlerin belirlenmesi, ürünlerin Sistem’de tanımlı hangi kurum tiplerinde bulunabileceği bilgisinin konfigürasyonu, ürünlerin hangi ambalajlama seviyesinde (tekli veya paket) izleneceği bilgisinin konfigürasyonu, hangi ürünler için hasta bilgisinin Sistem tarafından isteneceği bilgisinin konfigürasyonu işlemlerinin dinamik olarak yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.

Ürün Yönetimi Modülü
Ürünlere ait bilgilerin ve belgelerin Sistem tarafından kayıt altına alınması ve bu ürünlerin kayıt ve onay işlemleri neticesinde bilgilerinin güncellenmesi ve durumlarının yönetimine olanak sağlanacaktır.

Ürün Hareketleri Modülü
Sistem’de tanımlı yetkili kullanıcıların ürün hareketlerini belirli kısıtlar ve belirlenecek olan hareket çeşitleri çerçevesinde çeşitli arayüzleri (web servis teknolojileri, web tabanlı uygulamalar) ve hareket çeşitleri için belirlenecek olan formatlı mesaj yapısını kullanarak bildirmelerine olanak sağlanacaktır.

Ürün Geri Çağırma Modülü
Geri çekilmesine karar verilmiş ürünler için lot/parti ve/veya kurum/kurum tipleri bazında işlemlerin yapılması, geri çağrılma işlemleri neticesinde bilgilerinin güncellenmesi ve durumlarının yönetimine olanak sağlanacaktır.