Destekleyici İşlevler

M6
Belge ve Sertifika Yönetimi Modülü
Sistem’de ürünlere, kullanıcılara ve firmalara ait çeşitli belgelerin saklanması ve yönetilmesine olanak sağlanacaktır.

Referans Alanlar Yönetimi
Sistem’deki sabit değerler veya liste alanları üzerinde ekleme, çıkarma, güncelleme ve aktifleştirme/pasifleştirme gibi işlemlerin yapılmasına olanak sağlanacaktır.

Log Yönetimi Modülü
Sistem’de gerçekleştirilen işlemlerin hangi kullanıcı tarafından ve ne zaman yapıldığı bilgisinin saklanmasına olanak sağlanacaktır.

Duyuru Modülü
Sistem’de tanımlı yetkili kullanıcıların ilgili kişilere duyuru yapabilmesi, kullanıcıları ilgilendiren uyarıların (zamana bağlı kontroller, geri çağrılan cihazlar, vb.) Sistem tarafından otomatik olarak yapılması için ihtiyaç duyulan altyapı sağlanacaktır.

Zamanlanmış Görevler Modülü
Tıbbi cihazlara ait bakım ve kalibrasyon sürelerinin/tarihlerinin, teknik personele ait sertifikaların geçerlilik sürelerinin, tıbbi cihazlara ait belgelerin geçerlilik tarihleri ve denetimler sonucu verilen düzeltme sürelerinin takibi için ihtiyaç duyulan altyapı sağlanacaktır.