İş Zekâsı

M4
Ön Tanımlı Raporlama Modülü
Sistem’de önceden tanımlanmış standart raporların belirlenmiş filtreleme kriterlerine göre sorgu yapılarak oluşturulması ve çıktı alınabilecek versiyonlarının gösterilmesine olanak sağlanacaktır.

Harita Destekli Raporlama Modülü
Sistem’de önceden tanımlanmış standart harita destekli raporların oluşturulmasına olanak sağlanacaktır.