Ürün Yönetimi

Ürün Ağacı Yönetimi Modülü
Sistem’de kayıtlı ürünlerin bir ağaç yapısı halinde hiyerarşik olarak marka/model bilgisine kadar yapılandırılması, takip edilecek ürünlerin belirlenmesi, ürünlerin Sistem’de tanımlı hangi kurum tiplerinde bulunabileceği bilgisinin konfigürasyonu, ürünlerin hangi ambalajlama seviyesinde (tekli veya paket) izleneceği bilgisinin konfigürasyonu, hangi ürünler için hasta bilgisinin Sistem tarafından isteneceği bilgisinin konfigürasyonu işlemlerinin dinamik olarak yapılabilmesine olanak sağlanacaktır.

Ürün Yönetimi Modülü
Ürünlere ait bilgilerin ve belgelerin Sistem tarafından kayıt altına alınması ve bu ürünlerin kayıt ve onay işlemleri neticesinde bilgilerinin güncellenmesi ve durumlarının yönetimine olanak sağlanacaktır.