Klinik Mühendislik

M3
Bakım ve Onarım Yönetimi Modülü
Tıbbi cihazlara ilişkin bakım periyodunun belirlenmesi, bakım ve onarım işlemini yapan kişilerin kayıt altına alınması ve yetki kontrollerinin yapılması,  kullanılan yedek parçaların kayıt altına alınması ve sonuç raporlarının kaydedilmesine olanak sağlanacaktır.

Kalibrasyon Yönetimi Modülü
Tıbbi cihazlara ilişkin kalibrasyon periyodunun belirlenmesi, kalibrasyon işlemini yapan kişilerin kayıt altına alınması ve yetki kontrollerinin yapılması, sonuç raporlarının kaydedilmesine olanak sağlanacaktır.

Teknik Personel Sertifikasyon Modülü
Bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirecek teknik personele ait eğitim, sınav ve sertifika bilgilerinin saklanması ve yönetilmesine olanak sağlanacaktır.

Teknik Servis Yönetimi Modülü
Teknik servis başvurusu ve ruhsatlandırma işlemlerinin ve teknik servis bilgilerinin yönetimine olanak sağlanacaktır.

Kalibrasyon Kuruluşu Yönetimi Modülü
Kalibrasyon ve eğitim kuruluşu başvurusu ve ruhsatlandırma işlemlerinin, kalibrasyon ve eğitim kuruluşlarının bilgilerinin yönetimine olanak sağlanacaktır.