Kullanıcı, Kurum ve Yetki Yönetimi

M1
Kullanıcı Yönetimi Modülü
Sistem’e giriş ve Sistem’den çıkış yapma, kullanıcı kaydı ekleme, kullanıcı bilgisi güncelleme, kullanıcı kaydı silme/pasifleştirme ve kullanıcı kayıtlarının yönetimine olanak sağlanacaktır.

Kurum Yönetimi Modülü
Sistem’e kurum/firma kaydı ekleme, güncelleme, silme/pasifleştirme, kullanıcı-kurum ilişkilerinin kurulması ve kayıtların yönetimine olanak sağlanacaktır.

Yetki Yönetimi Modülü
Sistem’de gerçekleştirilecek işlemlere kullanıcılar bazında yetki verilmesi, bu yetkilerin yönetiminin yapılması, yetki gruplarının belirlenmesi ve kullanıcıların yetki gruplarıyla eşleştirilmesine olanak sağlanacaktır.