Duyurular

ÜTS Projesi Yazılım Memnuniyet Anketi

Aşağıda paylaşılan internet adresinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi için hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” bulunmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar yazılım sisteminin kullanım kolaylığı ve kullanılabilirliği ayrıca ürün / hizmetten sağlanan fayda konularındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirebilmemiz amacıyla kullanılacaktır.

Anketi 15 Aralık 2021

Devamını oku →

 

2021/KK-3 Sayılı Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile Sınıfı Değişen Ürünler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile çeşitli sınıflandırma kurallarında değişiklik yapılmış olup, bu durum yeni yayımlanan yönetmeliğe göre piyasaya arz edilen bazı tıbbi cihazların risk sınıfının değişmesine …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.11.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • MDR yönetmeliği kapsamında Ismarlama Tıbbi Cihaz işlemleri sisteme yansıtıldı.
  • MDD yönetmeliği kapsamında yeni Ismarlama Tıbbi Cihaz kaydı alınması engellendi.
  • İmal MDR ısmarlama tıbbi cihaz beyanlarının sistem tarafından otomatik oluşturulup, firmanın mesul müdür veya imza

Devamını oku →

 

TEMEL UDI DI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere 02.06.2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Temel UDI DI “bir cihaz modelinin birincil tanımlayıcısıdır. Cihazın kullanım birimi seviyesinde atanan DI’sıdır. UDI veri tabanına kayıtların ana anahtarıdır ve ilgili sertifikalarda ve AB uygunluk

Devamını oku →

 

EUDAMED AKTÖR KAYDI YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu tarafından EUDAMED  (European Database on Medical Devices), Aktör kayıt modülü 1 Aralık 2020  tarihinde kullanıma sunulmuştur. Yine Avrupa Komisyonu tarafından “EUDAMED Kullanma Rehberi” yayımlanmış ve Kurumumuz tarafından da ilgili Rehberin çeviri işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 02.06.2021 …

Devamını oku →

 

YENİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ÜRETİCİ FİRMALARIMIZ TARAFINDAN HAZIRLANACAK UYGUNLUK BEYANI

Malumları olduğu üzere gümrük birliği anlaşmasının ilgili hükümleri gereği Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ilgili mevzuatlar ülkemizde uyumlaştırılarak aynı şekilde uygulanmaktadır. (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü’ne tam uyumlu olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 02.06.2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.10.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • MDR (2017/745) kapsamında tıbbi cihaz ekleme/güncelleme penceresinde, “Ürün, yasal imalatçısı tarafından başka bir imalatçıya mı ürettirildi?” alanının “Evet” seçilmesi durumunda birden fazla imalatçı kurum/firma eklenebilmesi sağlandı.
  • C ve D Grubu Değerlendirme sorgu ekranına “Karar

Devamını oku →

 

2021/ÜTSG-6 SINIF I DİĞER ÜRÜNLERİN ÜTS KAYIT SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ERTELEME DUYURUSU

Bilindiği üzere 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazetede Tıbbi Cihaz Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Sınıf I-Diğer risk sınıfına sahip ürünlerin Ürün Takip Sistemindeki (ÜTS) durumlarına yönelik duyurular yayımlanmıştır. Bu bağlamda tarafımızca öncelikle “2021/ÜTSG-4 Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü’nün Yürürlüğe

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.9.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • MDR yönetmeliği kapsamında Sistem/İşlem Paketi işlemleri sisteme yansıtıldı.
  • Tibbi cihaz üst onay revizyon ekranında Reddedildi durumundaki ürünler içinde işlem yapabilmesi sağlandı.
  • MDR Sınıf IIa tıbbi cihazlar için kullanma kılavuzu zorunluluğu kaldırıldı. (MDD için eski

Devamını oku →

 

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI TIBBİ CİHAZ FİRMALARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere; 02.06.2021 tarihinde yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR-2017/745) Resmi Gazete’de yayımlanarak,  7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDD-93/42) yürürlükten kaldırılmıştır.

02.06.2021 tarihinde yayımlanan yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde (MDR-2017/745) ürünlerin piyasaya arz edilmesine yönelik bazı

Devamını oku →

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİ ÇAĞRISI HAKKINDA DUYURU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısının açılmış olduğu ön başvuruların alınması süreci 13 Eylül 2021 tarihinde sonlandırılacağı bilgisi tarafımıza iletilmektedir. Bu kapsamda çağrıya …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.8.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • Ürün Açıklaması alanı başvurusuz güncelleme ekranı ve excel dosyasına eklendi.
  • MDR Sınıf-IIa ve Sınıf-IIb tıbbi cihazları için belge iş kuralları yönetmelik doğrultusunda güncellendi.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • TİTUBB’dan optik tekil ürün aktarımı yapılması için optisyenlik müesseselerine

Devamını oku →

 

Fiziki evrak başvurusu yapan firmaların dikkatine…

Bugün (07.07.2021) ÜTS’de EC sertifikası ve Uygunluk Beyanı başvurusu yapan firmaların, oluşturdukları başvurular için işlem takip numarası oluşmayanlar, söz konusu belgeleri Kuruma göndermemelidir. En kısa sürede yaşanan sorun düzeltilecek olup halihazırda oluşturulan başvurular için işlem takip numaraları tarafınıza e-posta ile …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.7.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • Herhangi bir belge veya ürünle ilişkisi olmayan Temel UDI-DI bilgisinin silinebilmesi sağlandı.
  • MDR tıbbi cihazlar için Serbest Satış Sertifikası başvurusu oluşturulabilmesi sağlandı.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • MDR kapsamında eklenen iş kuralları uygulamaya yansıtıldı.
 • PGD
  • Dosyayla ilişkilendirilmiş

Devamını oku →

 

Yazılım Memnuniyet Anketi

Aşağıda paylaşılan internet adresinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi için hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” bulunmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar yazılım sisteminin kullanım kolaylığı ve kullanılabilirliği ayrıca ürün / hizmetten sağlanan fayda konularındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirebilmemiz amacıyla kullanılacaktır.

Anketi 30 Haziran 2021

Devamını oku →

 

NEW MEDICAL DEVICE REGULATIONS ENTERED INTO FORCE

The “Medical Device Regulation” and the “In vitro Diagnostic Medical Device Regulation”, which were prepared in full compliance with the “Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices” and the “Regulation (EU) 2017/746 on in vitro Diagnostic Medical Devices”, respectively, were published

Devamını oku →

 

YENİ TIBBİ CİHAZ DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

(AB) 2017/745 sayılı “Tıbbi Cihaz Tüzüğü” ile (AB) 2017/746 sayılı “İn vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü’ne tam uyumlu olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu minvalde;

 • (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.6.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • MDR yönetmeliği kapsamında Belge ve Tıbbi Cihaz işlemleri sisteme yansıtıldı.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  •  MDR yönetmeliği kapsamında yapılacak işlemler için ürün hareketleri alt yapısı hazırlandı.

İyileştirmeler

 • TIBBİ CİHAZ
  • Tıbbi cihaz ekleme/güncelleme ekranlarındaki belge seçim ekranına; listelenen

Devamını oku →

 

TLS 1.0 ve 1.1 Destekleri Hakkında Önemli Duyuru

Ürün Takip Sistemi’ne yapılan isteklerde güvenlik tedbirlerinden dolayı TLS 1.0 ve TLS1.1 bağlantılarına 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.

Bu tarihe kadar ÜTS uygulamasına entegre olan tüm firmaların/kurumların ilgili düzenlemeleri entegre oldukları yazılımlarına uygulamaları gerekmektedir.

TLS yükseltmesi sonrası denemelerinizi …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.5.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • PGD
  • Gönüllü geri çekme eklenmesi eklenirken lot numarası ve/veya seri numarası girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
  • PGD ve Uyarı İstatistikleri sayfasında, uygunsuz ve güvensiz ürünler için ilgili dosyaların liste halinde görüntülenmesi sağlandı.

İyileştirmeler

 • TIBBİ CİHAZ
  • Toplu Cihaz

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.4.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • C ve D grubu Sut Kodu Eşleşmelerinde, karar kesinleştirme ekranında “Kesinleştirme Açıklaması” alanı oluşturuldu ve MEDULA’ya bu alanın gönderilmesi sağlandı.
  • Herhangi bir belgesi kayıtlı olmasına rağmen güncellenmiş ve henüz karar girilmemiş (incelemede) olan tıbbi

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.3.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • C ve D grubu SUT kodu-barkod eşleştirmeleri başvuruları sonucunda uygunsuzluk alan barkodun tekrar aynı SUT koduna başvurmasını engelleyen kısıtlama kaldırılarak, uygunsuzluk alan barkodun SUT kodu-barkod eşleşmesine tekrar başvurabilmesi sağlandı.
 • KOZMETİK
  • ÜTS Mobil ve Bilgi

Devamını oku →

 

TÜSEB Tarafından Klinik Araştırma Proje Çağrısı

TÜSEB Tarafından Klinik Araştırma Proje Çağrısı

Bilindiği üzere uyumlaştırma çalışmaları ülkemizde devam eden AB’ nin 745 ve 746 sayılı Tıbbi Cihaz Direktiflerinde klinik veri ve dolayısıyla ürüne spesifik klinik araştırmaların önemi daha da artmıştır.

Ülkemizde de ilgili alanda , tıbbi …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.2.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • PGD
  • Uyarı dosyası kapatılınca, ilişkili rapor sağlık kuruluşu tarafından eklendi ise, sağlık kuruluşuna mail ve bildirim gönderilmesi engellendi.
  • Tıbbi cihaz denetim dosyası sorgulama ekranına sorgu sonucu listelenen dosya bilgilerinin ilişkili ürün bilgileriyle beraber excel’e aktarılabildiği bir

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.1.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • KOZMETIK
  • Kozmetik birimi işlem istatistiklerine 3. bir başlık olarak ihracat sertifikası istatistikleri eklendi.
  • Kozmetik ürün başvurusunda imzalanan beyanname değişikliği yapıldı.
  • Denetime gönderildikten sonra piyasaya arzı durdurulan ürün için denetim sonucu açıklaması girilebilmesi sağlandı.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Hizmet

Devamını oku →

 

C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru 2

“10.11.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Web sitesinde yayımlanan “C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru” içeriğinde belirtildiği üzere ÜTS üzerinden yapılan C ve D grubu başvurulara ait evrakların, en geç başvuru bitim tarihini takiben 5 (beş) iş günü içinde Sosyal …

Devamını oku →

 

C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru 1

“10.11.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Web sitesinde yayımlanan “C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru” içeriğinde belirtildiği üzere C grubu başvuru sonuçlarına itiraz süresi 15 (onbeş) gün olarak uygulanacaktır. 2020 yılı Ağustos dönemi C grubu başvuru sonuçları için itiraz edecek …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v9.0.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • D Grubu SUT Eşleşmeleri sisteme eklendi.
 • PGD
  • Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporunda benzer olay ekleme alanınını “Birleştirilmiş başlangıç & final” ile “Final(Raporlanabilir olay)” rapor türünde zorunlu alan olması sağlandı.
  • Taslak Durumuna Dönüştürülen eski İmalatçı Olumsuz

Devamını oku →

 

Yazılım Memnuniyet Anketi

Aşağıda paylaşılan internet adresinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) için hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” bulunmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar yazılım sisteminin kullanım kolaylığı ve kullanılabilirliği ayrıca ürün / hizmetten sağlanan fayda konularındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirebilmemiz amacıyla kullanılacaktır.

Anketi 15 Aralık …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.7.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • “Ek-4 AT Doğrulaması” ve “EK-6 AT Doğrulaması” türündeki belgelerin güncelleme bildirimi oluşturulurken sınırsız süreli seçilebilmesi sağlandı.
  • Başvurusuz güncelleme ekranı ve şablonu güncellendi.
  • Başvurusuz güncelleme işleminin Sistemde Tekil Ürünü Var durumundaki ürünler için de yapılabilmesi

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.6.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • Ürün Künyesi ve Türkçe Etiket anlık olarak oluşturularak, bağlı olduğu ürünle ile dosyadaki bilgilerin aynı olması sağlandı.
  • Belge listeleme ekranlarına Risk Sınıfı filtreleme alanı eklendi.
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK
  • Çalışma belgesi düzenleme ve kalibrasyon kuruluş başvurusu

Devamını oku →

 

Sistem Tarafından Yapılan Otomatik Bildirimler Hakkındaki Duyuru

Sistemde alma bildirimi yapılmayarak bekletilen ve almak istemiyorum olarak işaretlenmeyen verme bildirimlerinin sayısının artması nedeniyle hem firmalar tarafından ÜTS üzerindeki stok yönetimlerinde sorunlar oluşmakta hem de sistem üzerindeki tekil hareketlerin beklemesinden ötürü yoğunluklar oluşturmaktadır. Bu sebeple otomatik alma işlemi tekrar …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi Planlı Sistem Kesintisi Hakkında Bilgilendirme

Gerçekleştirilecek bakım/iyileştirme çalışmaları sebebiyle ÜTS’de hizmet kesintisi planlanmaktadır.
Çalışma 25 Eylül Cuma saat 20:00’da başlayacak olup ÜTS-v8.6.0 sürümü ile 28 Eylül Pazartesi 08:00’da hizmete girecektir. ( Çalışmanın daha erken bitmesi halinde daha önce de açılabilecektir.)
Kesinti nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.5.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBI CIHAZ
 •   Yerli Malı Belgesi’nde Marka Adı karakter alanı arttırıldı.
 •   Sistem İşlem Paketi’ne Sağlık Marketinde Satılacak Mı? sorusu eklendi ve başvurusuz güncelleme ekranında hem bu sorunun yanıtlanmasına hem de        ilave görsel

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.4.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • PGD – Tüm uyarı raporları için Titck Durumu alanı eklenmiş ve sorumlu kullanıcı tarafından güncellenmesine olanak sağlanmıştır.
 • PGD – Yeni olumsuz olay raporunun 1.3.3 Yetkili temsilci alanı, imalatçı ülke bilgisi AB, İsviçre ve Türkiye ise zorun

Devamını oku →

 

Başvurusuz Güncellenen Alanlar Hakkında Bilgilendirme

ÜTS’de yapılan güncelleme ile ürün kayıtlarında “Başvurusuz Güncelle” alanından;

 • İçerikteki Ürün Sayısı,
 • Raf Ömrü var mı? ,
 • Raf Ömrü ,
 • Ölçü miktari ve ölçü birimi,
 • SUT eşleşme durumu,
 • Tek kullanımlık mı?,
 • Sınırlı kullanımlık mı? Bu alana bağlı olarak sınırlı kullanım

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.3.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TC – İthal ürünlerde mükerrer kayıtlar arasında veri farklılığı oluştuğunda bu kayıtların başvuruya gönderilmesinin ve başvurusuz güncellenmesinin önüne geçildi.
 • UH – Bir ürünün içeriğindeki adedi veya sınırlı kullanım adedi değiştiğinde, o ürüne ait tekil ürünlerin adetleri

Devamını oku →

 

Yazılım Memnuniyet Anketi

Aşağıda paylaşılan internet adresinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi için hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” bulunmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar yazılım sisteminin kullanım kolaylığı ve kullanılabilirliği ayrıca ürün / hizmetten sağlanan fayda konularındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirebilmemiz amacıyla kullanılacaktır.

Anketi 02 Haziran 2020 tarihine …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.2.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TC – Toplu Başvurusuz Ürün Güncelleme özelliği geliştirildi.
 • TC – Tekil kaydı olmasına rağmen Silindi durumuna düşmüş cihazların servislerde gözüken durumları “Sistemde Tekil Ürünü Var” şeklinde değiştirildi.
 • UH – Eksik alınan verme bildirimlerinin durumu, “Eksik Alındı”

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.1.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • UH – Kuruma gelen verme ve geri çekme verme bildirimleri belge numarası ile sorgulanabilir hale getirildi. 
 • KM – TİTCK’nın sehven oluşturulan teknik servis personel kayıtlarını silebileceği ekran hazırlandı.
 • PGD – Bütün Raporları Listele ekranına manuel ve

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.0.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Laboratuvar Testleri modülü kullanıma açıldı.
 • KKY – Tıbbi hizmet sağlayıcıları için yeni hizmet türleri eklendi.
 • KKY – Tıbbi Hizmet Sağlayıcısı firmaların hizmet alanlarını güncelleyebilmesi sağlandı.
 • UH – Ayrıntılı tekil ürünlerin tamamının Excel’e aktarılabilme özelliği getirildi.
 • TC

Devamını oku →

 

ÜTS Bilgilendirme Eğitimi Duyurusu

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Mart 2020 tarihinde Saat 13:00 da Ağrı Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan ÜTS Tekil Takip Süreci Eğitimine Kurumumuzca katılım sağlanıp eğitim tarafımızca verilecektir. …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.32.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • UH – İthal olup menşei ülkesinde Türkiye olan tıbbi cihazlara üretim bildirimi yapılabilmesi sağlandı.
 • UH – Kozmetik firmaya verme bildirimi eklendi.
 • UH – Sistem işlem paketlerinin ithalat bildirimi senaryosu değiştirildi.
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay

Devamını oku →

 

ÜTS Eğitim Duyurusu -Gaziantep

Gaziantep Ticaret Odası tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde Saat 14:00 da Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonunda düzenlenecek olan ÜTS Tekil Takip Süreci Eğitimine Kurumumuzca katılım sağlanıp eğitim tarafımızca verilecektir. …

Devamını oku →

 

ÜTS Eğitim Duyurusu- Çorlu

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 20  Şubat 2020 tarihinde Saat 10:00 da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Batı Eğitim Salonunda düzenlenecek olan ÜTS Tekil Takip Süreci Eğitimine Kurumumuzca katılım sağlanıp eğitim tarafımızca verilecektir.…

Devamını oku →

 

Eğitim Duyurusu

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 07 Şubat 2020 tarihinde Saat 10:00 da ATSO toplantı salonunda düzenlenecek olan ÜTS Tekil Takip Süreci Eğitimine Kurumumuzca katılım sağlanıp eğitim tarafımızca verilecektir. Eğitime katılmak isteyen kişilerin Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.31.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • PGD – Ürün kaydına kilit koyma işlevi eklendi.
 • PGD – Kilit koyulmuş ve ürün kaydı düşürülen ürünün kayıt tarafında tekrar başvuru yapılmasının engellenmesi sağlandı.
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Rapor Formu indirme işlevi eklendi
 • PGD

Devamını oku →

 

Sistem İşlem Paketleri Hakkında Duyuru

ÜTS’de bulunan Sistem İşlem Paketi türündeki cihazlar için takip konfigürasyonu tanımlanmış olup söz konusu ürünler için tekil ürün hareket bildirimleri yapılabilir durumdadır. İlgili ürünlerin stok bildirimlerinde içeriğindeki tekil ürünlerin bilgileri alınamayacağı için stok bildirimi yapılmamaktadır. Bu sebeple halihazırda bayilik bağlantısı …

Devamını oku →

 

(AB ) 2017/746 sayılı Tüzük’ün Uyumlaştırması Kapsamında Hazırlanan “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında Duyuru

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına ilişkin Tüzük’e  paralel olarak “İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.

İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazlarına Dair Yönetmelik Taslağı,  maddeler ve ekler halinde karşılaştırma tabloları, …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.30.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TC – Ürün Açıklaması bölümüne de “Information” bilgilendirmesinin konulmuştur.
 • TC – “Sistemde Tekil Ürünü Var” durumu EC Sertifikası’ndan bağımsız olarak kontrol edildi.
 • TC – SGK için ürünlerin girilen tarihteki bilgilerini gösteren web serviste Sistem İşlem Paketi

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi İçin Hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” Hakkında Duyuru

Aşağıda paylaşılan internet adresinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi için hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” bulunmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar yazılım sisteminin kullanım kolaylığı ve kullanılabilirliği ayrıca ürün / hizmetten sağlanan fayda konularındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirebilmemiz amacıyla kullanılacaktır.

Anketi 31 …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.29.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • UH – Üretici İthalatçı firmaların stok yapılabilir tekil ürün bilgilerini ekleyebilmesi sağlanmıştır. ÜTS Ekranları, excel ve web servisler aracılığı ile stok yapılabilir tekil ürün bilgileri eklenebilmektedir.
 • UH – Stok bildirimlerinin üretici/ithalatçının stok yapılabilir olarak eklediği tekil

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.28.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • UTSMobil – Sistem işlem paketi sorgulama eklendi.
 • UH – Sağlık hizmet sunucularının yapabileceği Tüketim ve Tüketim İptal Bildirimleri eklendi.
 • UH – 30 günden uzun süredir üzerinde işlem yapılmayan verme bildirimlerine otomatik alma bildirimi yapılması sağlandı. Eğer

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.27.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Kozmetik Başvuru Listele ekranında Reddedilen başvuruların da sorgulanması sağlandı.
 • Kozmetik Ürün Listele ekranında Değişiklik verilen ve Denetime Gönderilen ürünlerin Kayıt No değerinin boş bırakılması sağlandı.
 • Kozmetik Ürün Listele ekranında Kayıt No’ya göre sıralama yapılması sağlandı.
 • Denetim

Devamını oku →

 

2019/ÜTSG-09 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Piyasaya Arzı Hakkında Duyuru”

Bilindiği üzere; insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuklarının kayıtları ve mezkur ürünlerin geri ödemesine esas teşkil etmek üzere tekil bildirimleri Ürün Takip Sistemi üzerinde yürütülmektedir.

Bu bağlamda bahse konu ürünlerin geri ödemelerinin daha sağlıklı ve izlenebilir olması adına …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.26.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Kayıtlı Nanomateryaller için karar üstüne karar verilebilmesi sağlandı.
 • Belgelere Üst Makam Onay Revizyon verilebilmesi sağlandı.
 • Cihazlara Üst Makam Onay Revizyon verilebilmesi sağlandı.
 • KZM- Kozmetik Firması kaydı sonrasında ekrana gelen uyarı yazısı güncellendi.
 • D Grubu SUT Eşleşmesi

Devamını oku →

 

2019/ÜTSG-08 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarında Eczaneler İçin Stok Bildirimi Hakkında Duyuru”

Eczaneler tarafından şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarından ellerinde bulunan stokları Ürün Takip Sistemi (ÜTS)‘ne girmelerinde yaşanan sorunları gidermek amacıyla ilgili alanlarda güncelleme yapılmıştır.

Yapılan güncelleme ile birlikte üretici/ithalatçılar tarafından bu iki ürün grubunda piyasaya arz ettikleri ürünlerin …

Devamını oku →

 

ECZANELERİN DİKKATİNE !!!

Eczanelerin şeker ölçüm çubuğu ve insülin kalem iğne uçları için ellerinde bulunan stokları girmeleri için stok bildirim işlemi devam etmektedir. Eczaneler tarafından yapılan stok bildirimleri incelendiğinde fazla girilmiş stokların bulunduğu görülmüştür. Yapılacak olan stok bildirimlerinde adet sayısı, kutu bazında girilmelidir. …

Devamını oku →

 

AB’nin Yeni Tıbbi Cihaz Mevzuatları olan ( AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü ve ( AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Tüzüğü Hakkında Duyuru

AB’nin Yeni Tıbbi Cihaz Mevzuatları olan ( AB)  2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü  ve ( AB)  2017/746 sayılı İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Tüzüğü  hakkında Kurum Web sayfamızda AB’nin Yeni Tıbbi Cihaz Mevzuatı ve Alt Düzenlemeleri  başlığı altında (https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihaz-hakkinda)  gerekli bilgi paylaşımları …

Devamını oku →

 

2019/ÜTSG-07 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarında Eczaneler İçin Stok Bildiriminin Kapatılması Hakkında Duyuru”

Bilindiği üzere; “2019/ÜTSG-06 Sayılı Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru” ile şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının Ürün Takip Sistemi(ÜTS) üzerinden tekil takip süreçlerinin 30.06.2019 tarihi itibariyle zorunlu bir şekilde başlatılacağı, anılan ürünleri vatandaşa satan eczanelerin …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi Artık Cepte!

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) için geliştirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Mobil uygulaması üzerinden tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler sorgulanabilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza eşlik eden, sağlığımızı emanet ettiğimiz …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.25.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • UH – MEDULA Eczane – ÜTS entegrasyonu için gerekli servisler yazıldı, test ortamında gerekli SGK tarafının denemesi için veriler hazırlandı.
 • UH – Üretici/İthalatçıların, tekil ürünlerinin son kullanma tarihlerini değiştirmelerine izin veren özellik eklendi.
 • KZM-Firmaların kozmetik ürünlerini

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi İçin Hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” Hakkında Duyuru

Aşağıda paylaşılan internet adresinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi için hazırlanan “Yazılım Memnuniyet Anketi” bulunmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar yazılım sisteminin kullanım kolaylığı ve kullanılabilirliği ayrıca ürün / hizmetten sağlanan fayda konularındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirebilmemiz amacıyla kullanılacaktır.

Anketi 01 …

Devamını oku →

 

Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Kaydına İlişkin Kılavuz

Tıbbi cihaz firma, tıbbi cihazlara ilişkin belge ve ürün kayıtları ile ilgili Ürün Takip Sistemi(ÜTS)’nde yapılması gereken iş ve işlemlerin yer aldığı Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Kaydına İlişkin Kılavuz ve ekleri https://www.titck.gov.tr/mevzuat/tibbi-cihazlarin-urun-takip-sistemi-kaydina-iliskin-kilavuz-12062019170705 linkte yer almaktadır.…

Devamını oku →

 

TEKİL TAKİP KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN İÇ – DIŞ BARKODLARI ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLMELERİ HAKKINDA DUYURU

2019/ÜTSG-04 sayılı duyuruda da belirtildiği üzere; 11.09.2017 tarihi itibariyle optik ürünlerde, 02.07.2018 tarihi itibariyle Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazlarda ve 01.10.2018 tarihi itibariyle Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlarda, 05.04.2019 …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.24.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • İthalatçıların yetki vermesi koşuluyla, Bayiliklerin de İthalat Bildirimi yapabilmesi sağlandı.
 • İnsülin Kalem İğne Ucu ve Şeker Ölçüm Çubuğu ürünleri Eczaneler tarafından bayilik ilişkisi gözetlenmeksizin stok bildirimi yapabilmeleri sağlandı.
 • Belge Bitiş Tarihi Güncelleme ekranına yeni eklenecek ürünlerle

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.23.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Tekil ürünlerin dış barkod (piyasaya arz bilgisi) üzerinden takip edilmesi sağlandı.
 • Kullanım bildiriminde konfigürasyondan bağımsız olarak hasta kimlik bilgilerinin her durumda istenmesi sağlandı.
 • TİTCK kullanıcılarının sisteme kaydolmamış vereseli eczaneleri manuel olarak ekleyebilmeleri sağlandı.
 • Sağlık hizmet sunucusu

Devamını oku →

 

2019/ÜTSG-06 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Tekil Takip Süreci Hakkında Duyuru”

Bilindiği üzere; “2019/ÜTSG-02 Sayılı Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru” ile şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden  01.02.2019 tarihi itibariyle tekil takip sürecine başlanacağı ve 30.04.2019 tarihi itibariyle tekil hareketliliği başlamamış …

Devamını oku →

 

2019/ÜTSG-05 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Tekil Takip Süreci Kapsamında Eczanelerin Bayilik Başvuruları Hakkında Duyuru”

Bilindiği üzere; “2019/ÜTSG-02 Sayılı Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru” ile şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden  01.02.2019 tarihi itibariyle tekil takip sürecine başlanacağı ve 30.04.2019 tarihi itibariyle tekil hareketliliği başlamamış …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.22.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Firmaların excel dosyası ile ürünlerini toplu silebilmeleri sağlandı.
 • TİTCK kullanıcılarının ihale sorgulayabilmeleri sağlandı.
 • Tıbbi cihaz başvuruları iş dağılımı yap işlemi cihaz tipine göre yapılması sağlandı.
 • Tıbbi cihazlara Vücuda implante edilebilir mi? alanı eklendi.
 • Ismarlama tıbbi cihaz

Devamını oku →

 

2019/KK-1.Ek1 Sayılı “2019/KK-1 Sayılı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru” Duyurusunda Yer Alan Bazı Hükümlere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Duyuru

17/01/2019 tarihinde yayınlanan “2019/KK-1 Sayılı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru” duyurusunda yapılan değerlendirmeler ve tarafımıza ulaşan geri bildirimler sonrasında, söz konusu Duyuruda yer alan ve aşağıda listelenen bölümlerin daha anlaşılabilir ve bazı durumlarda uygulanabilir …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.21.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.21.0 sürümü 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Geçmiş tarihli bayilik başvuruları kaldırıldı.
 • Belge ve ürünlere arka arkaya revizyon verilmemesi sağlandı.
 • Uygunluk Beyanı türündeki belgelerin, fiziki evrak gerektiren belgelerden olması sağlandı.
 • Kurum/firma

Devamını oku →

 

2019/KK-4 Sayılı Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Dahil Olmak Üzere Ismarlama Tıbbi Cihaz Üreten Firmaların Ismarlama Tıbbi Cihaz Kayıt Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 07.02.2019 tarihinde yayınlanmış olan Ürün Takip Sistemi UTS-v7.20.0 sürümü ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun talebi doğrultusunda, ÜTS’de kayıtlı duruma gelmeden önce kayıt başvurularının Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak değerlendirilmesi amacıyla 93/42/EEC (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) kapsamındaki imal ısmarlama tıbbi …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.20.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.20.0 sürümü 7 Şubat 2019 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • İmal tıbbi cihazlarda kullanılan barkodların aynı anda tek bir firmada kayıtlı durumda bulunmasına yönelik kontroller eklendi.
 • Ismarlama tıbbi cihazlar için de bayilik verilebilmesi sağlandı.

Devamını oku →

 

2019/KK-3 Sayılı Tıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları ve Bayilerine Yönelik Firma Görüşmeleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Kayıt ve Kontrol Biriminin ÜTS’deki Belge/Tıbbi Cihaz Kayıt Bildirim işlemleri ile Tıbbi Cihaz Serbest Satış Sertifikası işlemleri hakkında tıbbi cihaz firmalarıyla yaptığı yüz yüze görüşmeler Çarşamba günleri, Elektronik Randevu Sistemi’nden …

Devamını oku →

 

2019/UTSG-03 Sayılı Bayilik Başvuruları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; bayilik başvurusu yapılırken bayilik başvurusunda bulunan firma tarafından bayilik veren firmanın tekil ürünü için bayilik başvurusu yapılabilmekle birlikte tüm ürünleri seçilerek de bayilik başvurusu yapılabilmektedir. Bu durumda geçmiş tarihli bayilik başvurusu yapılmak istenildiğinde, Ürün Takip Sistemi en güncel …

Devamını oku →

 

2019/KK-2 Sayılı Tekil Takip Kapsamındaki Ürünlerin Bağlı Olduğu Belgeler İle İlgili Belge Süre Uzatımı Taahhütleri Hakkında Duyuru

16.11.2018 tarihli “Belge Geçerlilik Süresi Dolan veya Dolmak Üzere Olan Belgelere Bağlı Ürünler İçin Sistemde Kalma Süresi Tanımlandırılması Hakkında Duyuru” ile EC sertifikaları ve süreli uygunluk beyanlarının belge geçerlilik süresi dolmadan önce veya dolduktan sonra yapılabilecek süre uzatımı başvuruları ile …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.19.0 sürümü 10 Ocak 2019 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • ÜTS Mobil ve Şikayet Modülü devreye alındı.
 • Bütün Ürünleri Sorgulama Servisi'nde dönülen ürün bilgilerine "Takip Durumu" eklendi.
 • Eksik alma bildirimlerinin veren tarafa e-posta ile

Devamını oku →

 

2019/ÜTSG-01 Sayılı OR4591, OR4593, OR4595, OR4597 SUT Kodlarına Eşli Olan Tıbbi Cihazların ÜTS Kayıtlarının Güncellenmesi Hakkında Duyuru

OR4591, OR4593, OR4595 ve OR4597 SUT kodlarına eşleştirilmiş olan tıbbi cihazların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemesi yüzey alanı üzerinden yapıldığından ÜTS kullanım bildiriminde sorunlar yaşanmaktadır.

Bu sebeple, ÜTS ürün kaydı alanlarında yüzey alanı kısmı eklenmiş olup, ilgili SUT …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi’nde Geçmişe Yönelik Bayilik Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru

10.08.2017 tarihli “Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Bayilik İşlemleri Hakkında Duyuru” ile; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TİTUBB) ÜTS’ye taslak olarak aktarılan ürünlerin ÜTS’de kayıtlı duruma gelmesiyle birlikte TİTUBB’daki kayıtların pasif hale getirildiği ve ürünün ÜTS kaydının yapıldığı …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.18.0 sürümü 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kozmetik ürünler için ihracat sertifikası başvurusu devreye alındı.
 • Kozmetik ürün başvurularının formül bazlı oluşturulması sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvurularının inceleyicilere akıllı dağıtım sistemi ile dağıtılması

Devamını oku →

 

Belge Geçerlilik Süresi Dolan veya Dolmak Üzere Olan Belgelere Bağlı Ürünler İçin Sistemde Kalma Süresi Tanımlandırılması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 02/06/2017 tarihli ve E.1967 sayılı ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihaz Kayıt Ekranları Açılışı konulu makam oluru ile birlikte 12/06/2017 tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi cihazların kayıtları ÜTS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

ÜTS’de veri …

Devamını oku →

 

“Aynı lot numaralı tekil ürünün ÜTS’ye giriş tarihleri aynı olmalıdır.” Hatasıyla İlgili Duyuru

Üretici / İthalatçı firmalar, “Aynı lot numaralı tekil ürünün ÜTS’ye giriş tarihleri aynı olmalıdır.” hatasını ÜTS’ye giriş yaptıktan sonra, Ürün Hareketleri Üretici / İthalatçı Tekil Ürün Sorgula Sistem İçindeki Tekil Ürünler sayfasından düzeltebilirler. Bu sayfada, öncelikle, sorgu kriterlerine ürün numarası …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.17.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.17.0 sürümü 2 Kasım 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Tıbbi cihaz başvurularının uygunluk beyanı seçilerek oluşturulması sağlandı.
 • Ismarlama tıbbi cihaz ve sistem işlem paketi başvurularının diğer tıbbi cihaz başvurularından ayrı olarak alınması sağlandı.

Devamını oku →

 

Tıbbi Cihaz Firmalarına Yönelik Duyuru

Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen (AB) 2017/745 sayılı tıbbi cihazlara ilişkin Tüzük, 25 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup iktisadi işletmeciler, onaylanmış kuruluşlar,  klinik değerlendirmeler, piyasaya arz sonrası gözetim ve denetim, ürün izlenebilirliği ve kayıt hususları …

Devamını oku →

 

ÜTS Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru – 2

04.05.2018 tarihli “Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru”da ilan edildiği üzere 01.10.2018 tarihi itibariyle 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazların tekil takip süreci başlatılmıştır. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak;

 • Üretici

Devamını oku →

 

Kullanım Kılavuzu Olmayan Tıbbi Cihazlar İçin Endikasyon Belgesi Yüklenmesi Hakkında Duyuru

Özellikle 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne tabi sınıf II-a ürünlerin ürün kaydı için kullanım kılavuzu eklenmesinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için, kullanım kılavuzu olmayan söz konusu ürünlere endikasyon belgesi yüklenmesi gerekmektedir.
Ekte yer alan belge formatına uygun olacak şekilde ilgili belgelerin …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.16.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.16.0 sürümü 27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Arayüz, web servis ve toplu bildirim aracılığıyla Stok Bildirimi ve iptalinin yapılması sağlandı.
 • Üretim/İthalat bildirimlerinde lot/batch numarasında * ve – karakterlerinin kullanılmasına izin verildi.

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.15.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.15.0 sürümü 6 Eylül 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Tıbbi cihaz ve belge inceleme işlemlerinde ret kararlarında ret gerekçelerinin seçilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihazlarda saklama koşulu ile ölçü bilgisinin excel ile toplu olarak girilmesi

Devamını oku →

 

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hakkında Genelge

Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin güvenliğinin tesisi, piyasa gözetimi ve denetiminin daha etkin yapılması, güvensiz ürüne daha hızlı müdahale edilmesine yönelik sistemin kurulması ve izlemenin gerçekleştirilmesi, hasta ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması ile halk sağlığının korunması amacıyla her bir ürünün üreticisinden/ithalatçısından …

Devamını oku →

 

Onaylanmış Kuruluş Transferi ve/veya Yeniden Belgelendirme Süreçleri dolayısıyla Belge Geçerlilik Süresi Dolan EC Sertifikaları Ve Buna Bağlı Ürünler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 02/06/2017 tarihli ve E.1967 sayılı ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihaz Kayıt Ekranları Açılışı konulu makam oluru ile birlikte 12/06/2017 tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi cihazların kayıtları ÜTS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

09/01/2018 tarihli …

Devamını oku →

 

90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünlerin Tekil Takibi Hakkında Duyuru

02.07.2018 itibariyle tekil takip süreci başlayan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) kapsamındaki tıbbi cihazların üretim ve ithalat bildirimleri ile bildirimleri yapılan ürünlerin ürün hareket bildirimlerinin (alma-verme) ÜTS gerçek ortamı üzerinde bu tarih itibariyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu ürün …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.13.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.13.0 sürümü 4 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Envanter Ürün Kaydı işlevi eklendi.
 • İthalat bildirimi öncesi Gümrük Beyannamesi sorgulayarak kota açma işlemi gerçekleştirildi.
 • Üretim / İthalat bildirimlerinde seri ve lot numarasında nokta

Devamını oku →

 

ÜTS İthalat Bildirimi Değişiklikleri Hk. (1 Ağustos 2018’den itibaren geçerli olacaktır)

1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, İthalat Bildirimi yapan kullanıcılar, bildirim yapmadan önce ÜTS üzerinden Gümrük Beyannamesi sorgulaması gerçekleştirecektir. ÜTS, kullanıcının sağladığı Gümrük Beyanname Numarası ve Kalem Numarası’nı kullanarak T.C. Ticaret Bakanlığı servisinden, beyannamede belirtilen adet bilgisini çekecektir. Çekilen adet üzerinden, …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılması Gereken İşlemler

Firma Kayıt İşlemleri

 • Kamu hastanelerinin kayıt yaptırmasına gerek yoktur. Kamu hastaneleri ve başhekim/başhekim yardımcıları ÇKYS üzerinden aktarılmıştır.
 • Özel sağlık kuruluşlarının imza yetkilileri https://utsuygulama.saglik.gov.tr adresindeki “Başvuru” girişinden girerek sırasıyla,
  • Adi Ortaklık Firması ise
   • Yetkili kişiye ait NOTER ONAYLI imza beyannamesi sisteme

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi İş Süreçleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

Bu kapsamda ÜTS üzerinde firmaların ürün kayıt süreçlerini hızlandırmak, Türkiye İlaç ve Tıbbi …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.12.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.12.0 sürümü 8 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kamu hastanelerinin ÇKYS'den güncellenmesi sağlandı.
 • Firmanın bütün tıbbi cihazlarının temel bilgilerini dönen bir servis hazırlandı.
 • Tıbbi cihaz arşiv denetim dosyalarının sorgulanması sağlandı. (Detay ekranı

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.11.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.11.0 sürümü 9 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • MERSİS numarası güncel olmayan firma yetkililerine bilgilendirme gönderilmesi sağlandı.
 • Sağlık Hizmet Sunucuları SGK Tesis Kodlarını girebilmeleri sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz Uyarı işlemleri rapor risk değerlendirmesi

Devamını oku →

 

ÜTS Entegrasyonu İçin Örnek C# ve Java Kodları Yayımlandı

ÜTS’ye Ürün Hareketleri modülündeki Üretim ve Verme bildirimlerine örnek Web servis çağrıları içeren C# ve Java kodları yayımlanmıştır.

Sistem engegrasyonu yapabilmek için öncelikle entegrasyon token’ı almanız gerekmektedir. Test amaçlı token almak için ÜTS Test sistemine giriş yaptıktan sonra Kullanıcı > …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.9.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.9.0 sürümü 19 Mart 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • SUT Kodu başvuru ve değerlendirme işlemleri geliştirildi.

İyileştirmeler

 • Yığın işlem sonuç ekranında mesajların tabloda, tipe göre gruplanarak gösterilmesi sağlandı.
 • İmza yetkilisi değişikliklerinin firma geçmişinde

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.7.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.7.0 sürümü 9 Ocak 2018 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Firma devir işlemlerinin yapılmasına olanak sağlandı.
 • Branş kodu ve GMDN pasifleştiği zaman ürünlerin güncellenmesi için süre verilmesi ve güncelleme yapılmazsa ürünlerin pasifleştirilmesini sağlayan işlevler

Devamını oku →

 

Firma Uyarı Bildirimleri İle İlgili Önemli Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca başta halk sağlığının korunması ve güvenli ürüne erişim ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yurtiçi piyasaya arz edilen yerli ve ithal tıbbi cihazların kaydı, takibi ve denetimini yapmak üzere 02.06.2017 tarihi itibariyle Ürün Takip …

Devamını oku →

 

Sınıf IIa Cihazlarda Kullanım Kılavuzu Hk.

ÜTS ile birlikte TİTUBB’dan farklı olarak ürün kayıtları ile ilgili olarak istenilen veri alanları artırılmıştır. Bu kapsamda Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “Bakanlık, Sınıf IIa, IIb ve III tıbbi cihazlar piyasaya arz edildiğinde, tıbbi cihazların etiketi …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.6.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.6.0 sürümü 11 Aralık 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Yazılımdan bildirilen taleplerin başvuru uygulamasından bağlanan kullanıcılar tarafından da listelenebilmesi sağlandı; talep aramak için detaylı sorgu kriterleri eklendi; talep için bilgi talep etme ve

Devamını oku →

 

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC) Sınıf-3 Kapsamındaki Ürünleri Olan Firmaların Dikkatine

Bilindiği üzere tıbbi cihazların kaydı ile ilgili 2007 yılından itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kullanılmaktadır. Bu süreçte ihale, alım ve ödeme ile ilgili işlemlerde kurum ve kuruluşlar tarafından da aktif olarak TİTUBB kullanılmıştır.

Kurumumuz ve …

Devamını oku →

 

ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Değişiklikleri

ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Tanımları Dokümanı’nda aşağıda detayları verilen servis değişiklikleri yapılmıştır.

Servis Değişiklikleri

 1. Aşağıdaki servislere zorunlu bir alan olarak Gerçek İşlem Tarihi alanı eklendi. Servis çağrılarında bu alanın JSON adı “GIT” olarak verilmelidir. Sistem entegrasyonu yapan firmalar,

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.5.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.5.0 sürümü 31 Ekim 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Klinik mühendislik modülleri kullanıma açılmıştır.
 • Tıbbi cihaz firma imza yetkilileri kendi firmalarının faaliyetini durdurup başlatabilmesine yönelik işlevler eklenmiştir.
 • TİTCK Kozmetik işlem istatistiği işlevi eklenmiştir.

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.4.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.4.0 sürümü 2 Ekim 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

 • Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Denetim ve Uyarı Modülleri kullanıma açıldı.
 • Tıbbi Cihaz Birimi için ‘Ürüne Göre Firma’, ‘Ürün’, ‘Belge’, ‘Firma İşlem’, ‘Ürün İşlem’ ve

Devamını oku →

 

Gözlük Çerçeve ve Gözlük Camı İmalatçıları İthalatçıları ve Optisyenlik Müesseseleri İçin Duyuru

Ürün Takip Sistemi’nde tekil ürün takibinin başlaması ile birlikte optik ürün belge kayıtlarında son zamanlarda sıklıkla uygunluk beyanlarında, etiket örneklerinde, imal/ithal bilgilerinde hata yapıldığı görülmüştür.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde imalatçı: Yönetmeliğe uygun olarak piyasada hazır bulunan tıbbi cihazları hastasına uygun hale …

Devamını oku →

 

TİTCK Başkan Yardımcısı Sn. Recep USLU, ÜTS’de Optik Tıbbi Cihaz Tekil Takibinin Başlaması ile ilgili Açıklamalarda Bulundu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Sn. Recep USLU, Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) optik tıbbi cihaz tekil takibinin başlaması ile ilgili 15 Eylül 2017 tarihinde canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde üretilen veya …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.3.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.3.0 sürümü 11 Eylül 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

UTS-v7.3.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Optik tıbbi cihazlar için takip ve izleme işlevleri devreye alındı.
 • Ismarlama Tıbbi Cihaz ve

Devamını oku →

 

Optik Ürünlerin ÜTS’de Tekil Takibi Hakkında Duyuru – 1

Bilindiği üzere tıbbi cihazların kaydı ile ilgili 12.06.2017 tarihinde tıbbi cihazlarda TİTUBB kapatılarak yerine Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kullanılmaya başlanmıştır.

Optik ürünlerle ilgili tekil takip ve hareketlilik modüllerinin gerçek ortamda 11.09.2017 tarihinde açılması planlanmakta olup, optik ürün üreten, ithal eden, …

Devamını oku →

 

Optik Ürünlerin ÜTS’de Tekil Takibi Hakkında Duyuru – 2

Optik tıbbi cihazların tekil takip işlemleri 11 Eylül 2017 tarihinden itibaren ÜTS üzerinden yapılmaya başlanacaktır. ÜTS’de tanımlı Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı faaliyet alanındaki firmalar optik tekil ürünleri için üretim ya da ithalat bildirimi yapacak, sonrasında Optisyenlik Müessesesi faaliyet alanındaki firmalara kadar verme/alma bildirimleri …

Devamını oku →

 

Alım Yapan İdarelere TİTUBB ve ÜTS Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere tıbbi cihazların kaydı ile ilgili Kurumumuz tarafından 2007 yılından itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemi kullanılmaktaydı. İhale, alım ve ödeme süreçlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da aktif olarak TİTUBB kullanılmıştır. Kurumumuz ve …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Bayilik İşlemleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere ÜTS’ye Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB) kayıtlı konumda ürünü olan firmalar ve firmaların kayıtlı konumda olan belgeleri aktarılmıştır. TİTUBB’da kayıtlı konumda olan ürünler taslak olarak aktarılmış olup firmalar tarafından güncellenip kurum tarafından incelendikten sonra …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.1.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.1.0 sürümü 12 Haziran 2017 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır. UTS-v7.1.0 Sürümü kapsamında gerçek ve test ortamında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

UTS-v7.1.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Tıbbi cihaz

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihazlar İçin Açıldı

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) tıbbi cihaz firmalarının kullanımına 12.06.2017 tarihi itibarıyla açıldı.

Bu doğrultuda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TİTUBB) ÜTS’ye,

 • 4.543 Firma,
 • 6.242 Kullanıcı,
 • 149.896 Belge,
 • 4.741.208 Tıbbi Cihaz aktarılmıştır.

ÜTS’nin hizmete sunulmasına dair hususlar hakkında …

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi v3.4.0 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu üç aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi v3.3.5 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.5 Sürümü ile kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu üç aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi v3.3.4 Sürümü Test Ortamında Yayınlandı

ÜTS v3.3.4 Sürümü kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler:

 • Kozmetik formülasyon kopyalama özelliği eklendi.
 • Eksiklik bildirimi yapılan kozmetik ürünlere ana sayfadan erişim özelliği eklendi.
 • Aşağıdaki modüller kullanıma açıldı:
  • Ürün Hareketleri
  • Ürün Geri Çağırma
  • Ürün Ağacı
 • Tıbbi cihaz

Devamını oku →

 

Ürün Takip Sistemi v3.3.1 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 Sürümü ile kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu üç aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini

Devamını oku →

 

ÜTS Kozmetik Ürün Yönetimi İşlevleri Kullanıma Açıldı

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik ürün yönetimi işlevleri 1 Mart 2016 tarihinde kullanıma açılmıştır. Kozmetik firmalarının kayıt işlemleri ve kullanıcı işlemleri ile kozmetik ürünü bildirim işlemleri ÜTS üzerinden gerçekleştirilebilir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP) Sistemi’ndeki …

Devamını oku →