2021/Ütsg-4 Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü’nün Yürürlüğe Girdiğinde Ürün Takip Sistemi’nde (Üts) Yürütülecek Ürün Kayıt Ve Tekil Hareket Süreçlerine İlişkin Duyuru

Duyurunun içeriğine erişmek için tıklayınız.

ÜTS MMD – MDR Geçiş Senaryolarına erişmek için tıklayınız.