Tıbbi Cihazların ÜTS Tekil Hareket Bildirimlerine İlişkin Kılavuz

Bu Kılavuz, tıbbi cihazların tekil takip hareket süreçlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıdaki linklerden ilgili klavuzlara erişebilirsiniz.

utsTekilHareketKlavuzu.pdf

ek1Envanter.pdf

ek2SipTekilBildirim.pdf

ek3HizmetSunum.pdf