Ürün Takip Sistemi v3.3.5 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.5 Sürümü ile kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu üç aşamadan oluşmaktadır:

  1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
  2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir.
  3. TİTCK, evrak inceleme sürecini online tamamlar (matbu bir belge göndermeye gerek yoktur). İnceleme tamamlandıktan sonra firma ürün başvurularını yapabilir hale gelir. Başvuru incelemesi tamamlandığında, firmaya bilgilendirme mesajı iletilir ve ilgili STE için kullanıcı kaydı sistem tarafından oluşturulur.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

  1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
  2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

ÜTS v3.3.5 Sürümü kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yapılan Güncellemeler:

  • Kozmetik formülasyona eklenen bileşenlerin alt ve üst değerleri arasında %1 fark olması kontrolü kaldırıldı.

Düzeltilen Hatalar:

  • Kozmetik ürün eklenmesi sırasında oluşan geçersiz veri hatası sorunu giderildi.
  • Sorgulama sayfalarında sıralama yapıldığında tutarlı sonuç alınması sağlandı.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr