Ürün Takip Sistemi v3.4.0 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu üç aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir.
 3. TİTCK, evrak inceleme sürecini online tamamlar (matbu bir belge göndermeye gerek yoktur). İnceleme tamamlandıktan sonra firma ürün başvurularını yapabilir hale gelir. Başvuru incelemesi tamamlandığında, firmaya bilgilendirme mesajı iletilir ve ilgili STE için kullanıcı kaydı sistem tarafından oluşturulur.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

ÜTS v3.4.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • TİTCK’nın firma vergi numarasını değiştirmesi sağlayan işlev geliştirilmiştir.
 • TİTCK’nın firmaların imza yetkililerini değiştirmesini sağlayan işlevler geliştirilmiştir.
 • Firma bilgilerinin VEDOP üzerinden periyodik güncellenmesi sağlandı. Firmalara kendi bilgilerini VEDOP üzerinden güncelleme imkanı verildi.
 • Kullanıcılara kendi bilgilerini MERNİS üzerinden güncelleme imkanı verildi.
 • Vatandaş odaklı hizmetler kapsamındaki kozmetik ürün sorgulama ekranları kullanıma açıldı.
 • Kullanıcıların attıkları ve henüz kapatılmamış talepleri listeleyebilmeleri için menü eklendi.
 • Yeni sürüm kurulacağında sistemin kapanma zamanının uygulama üzerinden gösterilmesi sağlandı.
 • ÜTS sistem yönetimi kullanıcısı tarafından tüm kullanıcılara sistem mesajı gönderilebilmesi için menü eklendi.
 • Oluşan sunucu hatalarına id verilerek loglanması ve kullanıcıya bu id ile gösterilmesi özelliği eklendi.
 • Sorgulama sayfalarında sık kullanılan kriterlerin tek satırda gösterilmesi, az kullanılanların gizlenerek sayfada yer kaplamaması sağlandı.
 • Başvuru yazılımında talep oluşturma işlevi eklendi.

İyileştirmeler

 • Tibbi cihaz ve kozmetik firma başvuru sorgulama kriterleri düzenlendi.
 • Kullanıcı geçmişlerin takip edilmesini sağlayan Çalışma Bilgisi eklenmiştir. Kullanıcıların hangi tarihler arasında Mesul Müdür, STE, İmza Yetkilisi olduğu bilgisi takip edilir hale gelmiştir.
 • STE başvurularının, sadece İmza Yetkilisi tarafından imzalanması sağlandı.
 • STE fesih işlemlerinde, fesih işlemini ilgili STE’nin başlatması sağlandı. Daha sonrasında firma onayı verildikten sonra STE feshin tamamlanması gerçekleşmektedir.
 • Firma listelemede gösterilen alanlar düzenlendi.
 • Kullanıcı eklerken Enter tuğuna basıldığında veri getirme işleminin yapılması sağlandı.
 • STE kaydı Sorumlu Teknik Eleman onayının ÜTS içerisinden de yapılabilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürün seti içerisinde piyasaya arzı durdurulmuş ürün bulunuyorsa evrak inceleme sırasında uyarı verilmesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon bileşenlerinin yüksek orandan düşük orana göre sıralı şekilde gösterilmesi sağlandı.
 • Aynı INCI ismine ancak farklı EC ve CAS numaralrına sahip bileşenlerin sisteme eklenebilmesine olanak sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvuruları imzalandıktan sonra başvurunun matbu halinin TİTCK’ya gönderilmesi gerektiğine dair uyarı mesajı gösterilmesi sağlandı.
 • Uygulama menüsü düzenlenerek ikonlar eklendi.
 • Arka plan görevlerinin işlenme durumlarının takip edilebilmesi sağlandı.
 • Talep oluştururken kullanıcıdan gereksiz yere alınan daire, ad/soyad benzeri alanlar kaldırıldı.
 • Sorgulama sayfalarında toplam değeri gösterimi opsiyonel yapılarak bu işlevin uzun sürdüğü sayfalardaki yavaşlık giderildi.

Giderilen Hatalar

 • Referans alan özel sıralama bilgisine büyük sayı girildiğinde alınan hata giderildi.
 • Referans alanlarda uzun verilerde karışması sorunu giderildi.
 • Vedop’tan gelen adres bilgilerinde İl, İlçe ve Adres metni olmaması durumunda alınan hata giderildi.
 • Tıbbi cihaz geçmiş karşılaştırma işlevinde saklama koşulu bilgisi farklılığında yanlış gösterim sorunu giderildi.
 • İçeriği boş bir dosya eklendiğinde gerekli hata mesajının verilmesi sağlandı.
 • Kullanıcı grubu eklenmesi sırasında sihirbazda ileri geri yapıldığında verilerin kaybolmaması sağlandı.
 • TİTCK’nın “Başvuruyu Üzerime Al” işlevinin başvuru listeleme sayfasından yapılması sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon güncelleme işleminde bileşenlerin alt ve üst değer alanlarının boş bırakılıp kayıt yapılması sırasında alınan hata giderildi.,
 • Toplu tıbbi cihaz eklerken büyük boyutlu dosyalar için alınan hata mesajı okunabilir hale getirildi.
 • Listeleme kriterlerinde doğrulama hatasına neden olan alanların temizlenebilmesi sağlandı.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v3.4.0 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • TİTCK’nın firma vergi numarasını değiştirmesi sağlayan işlev geliştirilmiştir.
 • TİTCK’nın firmaların imza yetkililerini değiştirmesini sağlayan işlevler geliştirilmiştir.
 • Firma bilgilerinin VEDOP üzerinden periyodik güncellenmesi sağlandı. Firmalara kendi bilgilerini VEDOP üzerinden güncelleme imkanı verildi.
 • Kullanıcılara kendi bilgilerini MERNİS üzerinden güncelleme imkanı verildi.
 • Kontrolü tamamlanmamış tıbbi cihazlar için güncelleme bildirimi yapılırken bütün alanların güncellenmesi sağlandı.
 • Belge başvurularının belge seçilerek yapılabilmesi sağlandı.
 • Teknik dosya tipindeki belgelerin sisteme yüklenmesi ancak onaya tabi olmaması sağlandı.
 • Ismarlama tıbbi cihazlar için bayilik verilmesi engellendi.
 • HIBCC formatındaki barkodlarda, barkodun sonunda yer alan boşluk karakterinin “_” olarak eklenmesi sağlandı.
 • Kullanıcıların attıkları ve henüz kapatılmamış talepleri listeleyebilmeleri için menü eklendi.
 • Yeni sürüm kurulacağında sistemin kapanma zamanının uygulama üzerinden gösterilmesi sağlandı.
 • ÜTS sistem yönetimi kullanıcısı tarafından tüm kullanıcılara sistem mesajı gönderilebilmesi için menü eklendi.
 • Oluşan sunucu hatalarına id verilerek loglanması ve kullanıcıya bu id ile gösterilmesi özelliği eklendi.
 • Sorgulama sayfalarında sık kullanılan kriterlerin tek satırda gösterilmesi, az kullanılanların gizlenerek sayfada yer kaplamaması sağlandı.
 • Başvuru yazılımında talep oluşturma işlevi eklendi.

İyileştirmeler

 • Tibbi cihaz ve kozmetik firma başvuru sorgulama kriterleri düzenlendi.
 • Kullanıcı geçmişlerin takip edilmesini sağlayan Çalışma Bilgisi eklenmiştir. Kullanıcıların hangi tarihler arasında Mesul Müdür, STE, İmza Yetkilisi olduğu bilgisi takip edilir hale gelmiştir.
 • STE başvurularının, sadece İmza Yetkilisi tarafından imzalanması sağlandı.
 • STE fesih işlemlerinde, fesih işlemini ilgili STE’nin başlatması sağlandı. Daha sonrasında firma onayı verildikten sonra STE feshin tamamlanması gerçekleşmektedir.
 • Firma listelemede gösterilen alanlar düzenlendi.
 • Kullanıcı eklerken Enter tuğuna basıldığında veri getirme işleminin yapılması sağlandı.
 • STE kaydi Sorumlu Teknik Eleman onayının ÜTS içerisinden de yapılabilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihazlara eklenen belgelerle ilgili hata mesajlarının daha okunaklı gösterilmesi sağlandı.
 • Belgeler için onaylanmış kuruluş seçimi yapılırken kuruluşun sorgulanarak seçilebilmesi sağlandı.
 • Ürün hareketleri toplu bildirim için kullanılan Excel şablonunda kolon sıralamaları düzenlendi ve alanlar ile ilgili açıklama eklendi.
 • Uygulama menüsü düzenlenerek ikonlar eklendi.
 • Arka plan görevlerinin işlenme durumlarının takip edilebilmesi sağlandı.
 • Talep oluştururken kullanıcıdan gereksiz yere alınan daire, ad/soyad benzeri alanlar kaldırıldı.
 • Sorgulama sayfalarında toplam değeri gösterimi opsiyonel yapılarak bu işlevin uzun sürdüğü sayfalardaki yavaşlık giderildi.

Giderilen Hatalar

 • Referans alan özel sıralama bilgisine büyük sayı girildiğinde alınan hata giderildi.
 • Referans alanlarda uzun verilerde karışması sorunu giderildi.
 • Vedop’tan gelen adres bilgilerinde İl, İlçe ve Adres metni olmaması durumunda alınan hata giderildi.
 • Tıbbi cihaz geçmiş karşılaştırma işlevinde saklama koşulu bilgisi farklılığında yanlış gösterim sorunu giderildi.
 • İçeriği boş bir dosya eklendiğinde gerekli hata mesajının verilmesi sağlandı.
 • Kullanıcı grubu eklenmesi sırasında sihirbazda ileri geri yapıldığında verilerin kaybolmaması sağlandı.
 • Reddetme işlemlerinde iki işlem geçmişi görünmesine neden olan hata giderildi.
 • Bayilik başvurusu güncellerken oluşan hata giderildi.
 • Toplu cihaz kaydı değerlendirme sayfasının sorgulama kriterleri bölümündeki görsel bozukluk giderildi.
 • Ismarlama tıbbi cihaz ekleme sırasında yönetmelik değişimi yapıldığında oluşan hata giderildi.
 • Tıbbi cihaz güncellerken belge çıkartılmaya çalışıldığında listede seçilen belgenin değil de, listenin sonundaki belgenin çıkartılmasına neden olan hata giderildi.
 • Üretim ve ithalat bildiriminde üretim zamanının 1 gün geri olarak kaydedilme hatası giderildi.
 • Toplu tıbbi cihaz eklerken büyük boyutlu dosyalar için alınan hata mesajı okunabilir hale getirildi.
 • Listeleme kriterlerinde doğrulama hatasına neden olan alanların temizlenebilmesi sağlandı.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr