Ürün Takip Sistemi v3.5.0 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

ÜTS v3.5.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • COSING kozmetik bileşen havuzu sisteme aktarıldı ve kozmetik formülasyon eklenirken bileşenlerin bu havuzdan seçilmesi sağlandı.

İyileştirmeler

 • UZEM ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Kozmetik ürün listeleme ve detay ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Kozmetik ürün bildirim formuna başvuru numarası bilgisi eklendi.
 • STE kayıt işleminde TİTCK onayı kaldırıldı.
 • STE kaydı veri alan değişiklikleri yapıldı.
 • STE fesih işlemleri Çalışma Bilgisi yerine STE Kaydı üzerine taşındı.
 • VEDOP’tan gelen iş adresi boş ise ikamet adresi kullanılması sağlandı.
 • Firmaya kendi iletişim bilgilerini güncellemesini sağlayan işlev eklendi.
 • VEDOP’tan firmaların güncellenmesi sırasında VEDOP’ta aktif olmayan bir firma ise bu bilginin kayıt altına alınması sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Çalışma Planı Tanımları penceresinde doğru çalışmayan filtreleme düzeltildi.
 • Zamanlanmış görev durdurma işlevindeki problem giderildi.
 • Kozmetik ürün inceleme ekranındaki hatalar giderildi.
 • Salt Okur kullanıcı grubuna dahil bir kullanıcının kendi hesabını görememesi sorunu giderildi.
 • Kurum yetkileri güncellenmesi sırasında, bütün yetkilerin kaldırılması durumunda alınan hata giderildi.
 • Bir kayda bağlı dosya silinmiş ise, hata vermek yerine hiç bir işlem yapmaması sağlandı.
 • Toplu Cihaz Değerlendirme ekranında orijinal ve Türkçe dosyaların indirilememesi sorunu giderildi.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v3.5.0 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • COSING kozmetik bileşen havuzu sisteme aktarıldı ve kozmetik formülasyon eklenirken bileşenlerin bu havuzdan seçilmesi sağlandı.

İyileştirmeler

 • UZEM ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Kozmetik ürün listeleme ve detay ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Kozmetik ürün bildirim formuna başvuru numarası bilgisi eklendi.
 • STE kayıt işleminde TİTCK onayı kaldırıldı.
 • STE kaydı veri alan değişiklikleri yapıldı.
 • STE fesih işlemleri Çalışma Bilgisi yerine STE Kaydı üzerine taşındı.
 • VEDOP’tan gelen iş adresi boş ise ikamet adresi kullanılması sağlandı.
 • Firmaya kendi iletişim bilgilerini güncellemesini sağlayan işlev eklendi.
 • VEDOP’tan firmaların güncellenmesi sırasında VEDOP’ta aktif olmayan bir firma ise bu bilginin kayıt altına alınması sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Çalışma Planı Tanımları penceresinde doğru çalışmayan filtreleme düzeltildi.
 • Zamanlanmış görev durdurma işlevindeki problem giderildi.
 • Kozmetik ürün inceleme ekranındaki hatalar giderildi.
 • Salt Okur kullanıcı grubuna dahil bir kullanıcının kendi hesabını görememesi sorunu giderildi.
 • Kurum yetkileri güncellenmesi sırasında, bütün yetkilerin kaldırılması durumunda alınan hata giderildi.
 • Bir kayda bağlı dosya silinmiş ise, hata vermek yerine hiç bir işlem yapmaması sağlandı.
 • Toplu Cihaz Değerlendirme ekranında orijinal ve Türkçe dosyaların indirilememesi sorunu giderildi.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr