Ürün Takip Sistemi v3.6.0 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

Ürün Takip Sistemi v3.6.0 sürümü 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. ÜTS v3.6.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda ve test ortamında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

ÜTS v3.6.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
Yeni Eklenen Özellikler

 • Ana sayfa tasarımı değiştirildi.
 • Görev işlemleri eklendi.
 • Firma geçmişi karşılaştırma işlevi eklendi.
 • TİTCK kullanıcılarının kozmetik bileşen ekleme, güncelleme, silme, aktifleştirme ve pasifleştirme işlemlerini yapabilecekleri ekranlar hazırlandı. Kozmetik bileşen eklenirken CAS ve EC numaralarının, aralara “/” koyarak birden fazla numara girişine olanak sağlandı.
 • CosING entegrasyonu öncesinde firmalar tarafından eklenmiş kozmetik bileşenler üzerinde işlem yapılması engellendi.
 • CosING entegrasyonu öncesinde bileşen bilgilerinde yer alan “Bileşen Özel Müdahale Gerektiriyor mu” ve “Bileşen Özel Müdahale Detayı” alanları kaldırılarak, kozmetik formülasyona “Özel Müdahele Gerektiren Bileşen Açıklaması” alanı eklenmiştir. Firmalar tarafından daha önceden bileşenlere girilen bileşen özel müdahale bilgisi bileşenin içinde bulunduğu formülasyondaki “Özel Müdahele Gerektiren Bileşen Açıklaması” alanına taşınmıştır.
 • Kozmetik ürün eklenirken tester, satış, ve promosyon numunelerine ait bilgilerin de girilmesine olanak sağlayan alanlar eklenmiştir.
 • Kozmetik ürün setlerinin “Evrak İncelemede” durumundaki ürünlerden de oluşturulabilmesine olanak sağlanmıştır.
 • Başvuru sayfalarına zaman aşımı eklendi.

İyileştirmeler

 • STE Başvuru ekranlarının daha hızlı açılması sağlandı.
 • Kozmetik ürün başvurusu detay ekranında, başvuru içindeki ürünlerin listelendiği tabloya yeni alanlar eklenmiştir.
 • Kozmetik ürün ekleme ekranındaki “Ambalaj Boyutu/İçeriği” veri alanının ismi “Nominal miktar/İçeriği” şeklinde güncellenmiştir.
 • Kozmetik ürün başvurusu oluşturulurken ürünlerin giriş tarihine göre sorgu yapılmasına olanak sağlanmıştır.
 • Sorgulama ekranlarında kriter girmeden sorgu yapılamaması için seçenek eklendi.
 • Zamanlanmış görevlerde performans iyileştirmeleri yapıldı.

Giderilen Hatalar

 • Kozmetik ürün detay ekranında hatalı gözüken ürün tipi alanı düzeltildi.
 • Kozmetik formülasyona bileşen ekleme ekranındaki bileşen listesi Excel’e aktarıldığında alt ve üst değer bilgilerinin aktarılamaması sorunu giderildi.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr
ÜTS v3.6.0 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Ana sayfa tasarımı değiştirildi.
 • Görev işlemleri eklendi.
 • Firma geçmişi karşılaştırma işlevi eklendi.
 • ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma Paket Bildirimi ve ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma Paket İptal Bildirimi ekranları eklendi.
 • TİTCK kullanıcılarının kozmetik bileşen ekleme, güncelleme, silme, aktifleştirme ve pasifleştirme işlemlerini yapabilecekleri ekranlar hazırlandı. Kozmetik bileşen eklenirken CAS ve EC numaralarının, aralara “/” koyarak birden fazla numara girişine olanak sağlandı.
 • CosING entegrasyonu öncesinde firmalar tarafından eklenmiş kozmetik bileşenler üzerinde işlem yapılması engellendi.
 • CosING entegrasyonu öncesinde bileşen bilgilerinde yer alan “Bileşen Özel Müdahale Gerektiriyor mu” ve “Bileşen Özel Müdahale Detayı” alanları kaldırılarak, kozmetik formülasyona “Özel Müdahele Gerektiren Bileşen Açıklaması” alanı eklenmiştir. Firmalar tarafından daha önceden bileşenlere girilen bileşen özel müdahale bilgisi bileşenin içinde bulunduğu formülasyondaki “Özel Müdahele Gerektiren Bileşen Açıklaması” alanına taşınmıştır.
 • Kozmetik ürün eklenirken tester, satış, ve promosyon numunelerine ait bilgilerin de girilmesine olanak sağlayan alanlar eklenmiştir.
 • Kozmetik ürün setlerinin “Evrak İncelemede” durumundaki ürünlerden de oluşturulabilmesine olanak sağlanmıştır.
 • Başvuru sayfalarına zaman aşımı eklendi.

İyileştirmeler

 • STE Başvuru ekranlarının daha hızlı açılması sağlandı. 
 • ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Tanımları Dokümanı güncellendi.
 • Ürün hareketleri Tekil ürün sorgulama ekranında iyileştirmeler yapıldı.
 • Geri Çekme Verme ve Geri Çekme Alma bildirimleri ekranlarında lot bazlı geri çekmeler için adet alanı eklendi.
 • Tekil bazlı geri çekme girerken, sorgulamada lot bazlı tekil ürünlerin listelenmemesi sağlandı.
 • Ürün hareketleri modülünün yetkilerinde iyileştirilmeler yapıldı.
 • Kozmetik ürün başvurusu detay ekranında, başvuru içindeki ürünlerin listelendiği tabloya yeni alanlar eklenmiştir.
 • Kozmetik ürün ekleme ekranındaki “Ambalaj Boyutu/İçeriği” veri alanının ismi “Nominal miktar/İçeriği” şeklinde güncellenmiştir.
 • Kozmetik ürün başvurusu oluşturulurken ürünlerin giriş tarihine göre sorgu yapılmasına olanak sağlanmıştır.
 • Sorgulama ekranlarında kriter girmeden sorgu yapılamaması için seçenek eklendi.
 • Zamanlanmış görevlerde performans iyileştirmeleri yapıldı.

Giderilen Hatalar

 • Toplu bildirim sorgulama ekranındaki hatalar giderildi.
 • ÜTS’de Tanımsız Yerden İade Alma İptal Bildirimindeki tekil ürün adeti hesaplamadaki hata giderildi.
 • Üretim bildirimi yapılırken ürün kayıt tarihi bugün olan ürünler için alınan aktiflik hatası giderildi.
 • TITCK Tekil Ürün Sorgula ekranındaki sorgu sonucunda gelen detay ekranlarında gözükmeyen Sistem İşlem Paketi ve Kozmetik Ürün Setleri alanları düzeltildi.
 • Lot bazlı takip edilen ürünler için Verme ve Alma Bildirimi yapıldığında, TITCK Tekil Ürün Sorgulama ekranından erişilemeyen bildirimler düzeltildi.
 • Kozmetik ürün detay ekranında hatalı gözüken ürün tipi alanı düzeltildi.
 • Kozmetik formülasyona bileşen ekleme ekranındaki bileşen listesi Excel’e aktarıldığında alt ve üst değer bilgilerinin aktarılamaması sorunu giderildi.
 • Tıbbi cihaz eklerken belge seç ekranındaki sorgu kriterlerinin çalışması sağlandı.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr