Ürün Takip Sistemi v5.2.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi v5.2.0 test sürümü 14 Kasım 2016, uygulama sürümü ise 15 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. ÜTS v5.2.0 Sürümü kapsamında gerçek ve test ortamında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
ÜTS v5.2.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Yazılımın teması güncellendi, menü yenilendi.
 • Ana sayfadaki hızlı arama özelliği üst başlık kısmına taşındı.
 • Okunmamış sistem mesajı sayısının ana sayfada doğrudan görünebilmesi sağlandı.
 • Dosya yükleme ve indirme işlemlerinde düşük bağlantı hızları için yüzde gösterilmesi sağlandı.
 • Sistem mesajlarına önem derecesi eklendi ve önemli mesajların ilk olarak gösterilmesi sağlandı.
 • Mavi Kart sahiplerinin MERNİS üzerinden sorgulanabilmesi sağlandı.
 • Kayıt bazlı işlem geçmişi gösteren düğme tekrar aktifleştirildi.
 • Kozmetik ürün bildirimi sırasında firmaların “Diğer Beyanlar”a ait belgelerini yüklemesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon minör güncelleme sırasında bileşenlerin sadece alt ve üst değerlerinin değiştirilmesine olanak sağlandı. Bileşen ekleme/çıkarma yapılmasının önlenmesi için kontroller eklendi.

İyileştirmeler

 • Veri yapısı güncellenerek sorgulamalar hızlandırıldı.
 • Kozmetik ürün karşılaştırma ekranında formülasyonların gösterimine dair iyileştirmeler yapıldı.
 • Kozmetik ürün ekleme ve güncelleme sırasında işlev kodu ağacının açık bir şekilde gelmesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon giriş ekranında iyileştirmeler yapıldı.
 • ÜTS’deki TL ifadeleri TRY olarak güncellendi.

Giderilen Hatalar

 • Tarih sorgulama bileşeninin tam görünmeme problemi giderildi.
 • Kozmetik ürün numune boyutlarına ait değerlerin yukarı/aşağı yuvarlanarak kaydedilmesine neden olan hata giderildi.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v5.2.0 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Yazılımın teması güncellendi, menü yenilendi.
 • Ana sayfadaki hızlı arama özelliği üst başlık kısmına taşındı.
 • Okunmamış sistem mesajı sayısının ana sayfada doğrudan görünebilmesi sağlandı.
 • Dosya yükleme ve indirme işlemlerinde düşük bağlantı hızları için yüzde gösterilmesi sağlandı.
 • Sistem mesajlarına önem derecesi eklendi ve önemli mesajların ilk olarak gösterilmesi sağlandı.
 • Mavi Kart sahiplerinin MERNİS üzerinden sorgulanabilmesi sağlandı.
 • Kayıt bazlı işlem geçmişi gösteren düğme tekrar aktifleştirildi.
 • Kozmetik ürün karşılaştırma ekranında formülasyonların gösterimine dair iyileştirmeler yapıldı.
 • Tıbbi cihaz barkod kuruluşları arasına ICCBBA de eklendi.
 • Belge kaydı sırasında 722/2012 Sayılı AB Regülasyonu (EU Regulation) alt yönetmeliğinin de seçilmesine olanak sağlandı.
 • İmzalanmamış tıbbi cihaz ve belge başvurularının silinmesine olanak sağlandı.

İyileştirmeler

 • Veri yapısı güncellenerek sorgulamalar hızlandırıldı.
 • Kozmetik ürün karşılaştırma ekranında formülasyonların gösterimine dair iyileştirmeler yapıldı.
 • Kozmetik ürün ekleme ve güncelleme sırasında işlev kodu ağacının açık bir şekilde gelmesi sağlandı.
 • Kozmetik formülasyon giriş ekranında iyileştirmeler yapıldı.
 • Tıbbi cihaz veri alanları etiketlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Tıbbi cihaz listeleme ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Bayilik ile ilgili gönderilen e-postalara firma isimleri de eklendi.
 • Tıbbi cihazlardaki “Tek kullanımlık mı?” sorusuna “Evet” cevabı verildiğinde “Her kullanımda sterilizasyon gerekli mi?” sorusunun “Hayır” olarak ayarlanması sağlandı.
 • Tıbbi cihaz bildirimleri listeleme ve güncelleme ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Geri çekilen ürünler için ilgili ürüne sahip olan firmaların tüm kullanıcılarına gönderilen duyuruların önceliği artırılmıştır.
 • Lot takip edilen tekil ürünler pakete eklenirken, adet bilgisi boş getirilerek kullanıcının girebilmesi sağlandı.
 • Ürün hareketleri kapsamında kullanılan toplu bildirim Excel dosyasının etikletleri düzenlendi.
 • Lot bazında geri çekme yapılırken kullanıcıya gösterilen mesaj detaylandırıldı.
 • MERSİS Firma kaydı ekran iyileştirmeleri yapıldı.
 • İBY Yazılımı ekran iyileştirmeleri yapıldı.
 • İBY Yazılım fiyat bilgisinin ürün seçiminden sonra offline olarak yapılması sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Tarih sorgulama bileşeninin tam görünmeme problemi giderildi.
 • Toplu ürün ekleme sırasında .zip dışındaki dosyalar yüklenmeye çalışıldığında alınan hata giderildi.
 • Kozmetik ürün numune boyutlarına ait değerlerin yukarı/aşağı yuvarlanarak kaydedilmesine neden olan hata giderildi.
 • Bitiş tarihine 3 aydan daha az bir süre kalan belgelerin listelenmesini sağlayan anasayfa görevindeki hata giderildi.
 • Tıbbi cihazlara birden fazla ölçü eklenememesine neden olan hata giderildi.
 • Ürün ağacı konfigürasyon ekranındaki brans kodu alanındaki hata düzeltildi.
 • Tanımsız yere verme bildirimi esnasında oluşan MERSİS entegrasyonu hatası düzeltildi.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.