Ürün Takip Sistemi v5.1.0 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

Ürün Takip Sistemi v5.1.0 test sürümü 3 Ekim 2016, uygulama sürümü 4 Ekim 2016 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. ÜTS v5.1.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

ÜTS v5.1.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kozmetik formülasyonlarda minör güncelleme yapıldığında oluşan geçmiş kayıtlarının birbirleri ile karşılaştırılması özelliği eklendi.

İyileştirmeler

 • Kurum kullanıcı detay ekranlarında görsel iyileştirmeler yapıldı.

Giderilen Hatalar

 • Anasayfa görevlerinde ilgili kayıtlar yerine tüm kayıtların listelenmesi hatası giderildi.
 • Kozmetik ürünün işlev kodunu seçerken oluşan hata giderildi.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v5.1.0 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Branş türü ve branş tanımı listeleme ve yönetme özellikleri eklendi.
 • Kozmetik formülasyonlarda minör güncelleme yapıldığında oluşan geçmiş kayıtlarının birbirleri ile karşılaştırılması özelliği eklendi.

İyileştirmeler

 • Kurum kullanıcı detay ekranlarında görsel iyileştirmeler yapıldı.

Giderilen Hatalar

 • Anasayfa görevlerinde ilgili kayıtlar yerine tüm kayıtların listelenmesi hatası giderildi.
 • Kozmetik ürünün işlev kodunu seçerken oluşan hata giderildi.
 • Doğrudan Temin oluşturma sırasında ürün eklerken oluşan hata giderildi.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr