Ürün Takip Sistemi v6.0.1 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi v6.0.1 sürümü 16 Mart 2017 tarihi itibarıyla test ortamında , 17 Mart 2017 tarihi itibari ile gerçek ortamda yayınlanmıştır. ÜTS v6.0.1 Sürümü kapsamında gerçek ve test ortamında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
ÜTS v6.0.1 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

İyileştirmeler

 • Giriş uygulaması yenilendi.
 • Kozmetik ürün ve formülasyon ekranlarında görsel iyileştirmeler yapıldı.
 • Kurum başvurusu ve aktivasyon sırasında MERSİS ten gelen 11 haneli vergi numaralarının ÇKYS 10 haneli vergi numarası ile VEDOP üzerinden eşleştirilmesi sağlandı.
 • ÇKYS No, MERSİS No kriterleri firma ve firma başvuru sorgulama sayfalarına eklendi.

Giderilen Hatalar

 • Nanomateryal Başvuru Detay ekranında İşlem Geçmişi görüntülenmek istendiğinde alınan hata giderildi.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v6.0.1 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Belge grubu bilgisinin bildirim eklenirken ayarlanabilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz denetim dosyasında denetim kayıtlarının denetlenen ürünlerle ilişkilendirilmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz denetim dosyasında denetlenen ürün ve tekil ürüne raporlama için talep edilen veri alanları eklendi.
 • Tıbbi cihaz denetçi listesindeki kullanıcılar için pasifleştirme ve aktifleştirme özellikleri eklendi.

İyileştirmeler

 • Giriş uygulaması yenilendi.
 • Tıbbi cihazlardaki Etiketteki MRG Güvenlik Bilgisi alanının alabileceği değerler “MR Güvenli”, “MR Koşullu”, “MR Güvenli Değil”, “Etikette Bilgi Bulunmuyor” şeklinde güncellendi.
 • Tıbbi cihazlara kayıt bildirimleri incelirken açılan açıklama alanının zorunluluğu ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Tıbbi cihaz denetim dosyası karar ekleme ekranında idari yaptırımların aynı ekrandan eklenebilmesi için iyileştirmeler yapıldı. İdari yaptırımlarda etkilenen ürün sayısının 0 olarak girişine izin verildi.
 • Tıbbi cihaz denetim dosyası açılırken zorunlu olan alanlarda düzenleme yapıldı.
 • Kozmetik denetim GMP listeleme ekranındaki sorgu kriterleri genişletildi, ve GMP başvurusunun reddi durumunda firma kullanıcılarına sistem mesajı gönderilmesi sağlandı.
 • Denetim dosyası dokümanlarındaki sayı alanının zorunluluğu kaldırıldı.
 • Denetim dosyası karar listeleme ve denetçi listeleme ekranlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • İhracat ve Serbest Satış Sertifikası ESY entegrasyonları güncellenen servis ile uyumlu hale getirildi.
 • Kurum başvurusu ve aktivasyon sırasında MERSİS ten gelen 11 haneli vergi numaralarının ÇKYS 10 haneli vergi numarası ile VEDOP üzerinden eşleştirilmesi sağlandı.
 • ÇKYS No, MERSİS No kriterleri firma ve firma başvuru sorgulama sayfalarına eklendi.
 • Bildirimlerdeki fatura irsaliye no alanı belge no olarak değiştirildi.

Giderilen Hatalar

 • Kozmetik denetim dosyası Geri Çekme listeleme ekranındaki sorgulama hataları giderildi.
 • Belge güncelleme sırasında orjinal dokümanın Türkçe seçilmesi sırasında oluşan hata giderildi.
 • Onay bekleyen bayilik başvurusu listeleme ana sayfa görevinde bulunan hata giderildi.
 • Bayilik verilen bir ürünün TİTCK tarafından reddedilmesi durumunda bayilik ürün listesi içinde görünmemesi ile ilgili hata giderildi.
 • Tablo bileşenlerinde hataya neden olan kullanımlar ürün hareketleri tablolarında düzeltildi.
 • Ürün ağacında kozmetik ürün konfigürasyonu tanımlarken işlev kodunun dikkate alınmaması hatası düzeltildi.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.