Ürün Takip Sistemi v3.7.0 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

Ürün Takip Sistemi v3.7.0 sürümü 2 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. ÜTS v3.7.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

ÜTS v3.7.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
Yeni Eklenen Özellikler

 • Kozmetik formülasyonlarda minör güncelleme yapılmasına olanak sağlandı.
 • Daha önceden evrak incelemesi sonlandırılan kozmetik ürünlere eksiklik bildirimi yapıldığında ürünün barkodu dışındaki bütün alanların güncellenmesine olanak sağlandı.
 • Evrak incelemesi tamamlanmamış ürün içeren kozmetik ürün setlerinin içerikteki ürünün evrak incelemesi sonlandırıldıktan sonra evrak incelemesinin sonlandırılması sağlandı.
 • Kozmetik ürün kaydı sırasında birden çok menşei ülke seçilmesine olanak sağlandı.
 • Kozmetik ürünlere eksiklik bildirimi yapıldığında bildirim başvurusunu oluşturan ve imzalayan kullanıcılara da sistem mesajı gönderilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürün üzerinde karar girilmesine olanak sağlandı.
 • Hizmet sunumuna ilişkin bildirimi yapılan kozmetik ürünlerde hizmet sunulan müessese sayısı ve hizmet sunulan müessese listesinin girilebileceği alanlar eklendi.
 • Kozmetik ürün evrak inceleme sırasında karar nedeninin referans alan olarak seçilebilmesine olanak sağlandı.
 • TİTCK için Kozmetik formülasyon sorgulama ve listeleme ekranları yapıldı.
 • Kozmetik ürün bildirimlerinde işlev kodlarının çoklu olarak seçilmesine olanak sağlandı.

İyileştirmeler

 • Kozmetik ürün ve başvuru sorgulama kriterlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Sadece ihraç amaçlı olan kozmetik ürünler için iç-dış ambalaj, kullanım talimatı ve görsellerin yüklenmesi opsiyonel yapıldı.
 • Referans alan ekleme işlemleri çok veri olması durumunda daha hızlı çalışır hale getirildi.
 • Kurum detayı çıktısı alınması sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Güncelleme bildirimi sonrasında eksiklik bildirimi yapılan kozmetik ürünler güncellenmek istendiğinde oluşan hata giderildi.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr