Ürün Takip Sistemi v3.7.1 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

Ürün Takip Sistemi v3.7.1 sürümü 9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. ÜTS v3.7.1 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

ÜTS v3.7.1 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

İyileştirmeler

 • Kozmetik ürünün imzalanmamış bir başvuruda bulunması durumunda firmalara gösterilmesi gereken uyarı mesajının, TİTCK kullanıcılarına da gösterilmesi durumu düzeltildi.

Giderilen Hatalar

 • Kozmetik ürünlere karar girilirken oluşan sunucu hatası giderildi.
 • Macintosh sistemlerde e-imzalı girişte yaşanan sorun giderildi.
 • Güvenlik açığına neden olan çerezlere önlem alındı.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v3.7.1 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Kozmetik formülasyonlarda minör güncelleme yapılmasına olanak sağlandı.
 • Daha önceden evrak incelemesi sonlandırılan kozmetik ürünlere eksiklik bildirimi yapıldığında ürünün barkodu dışındaki bütün alanların güncellenmesine olanak sağlandı.
 • Evrak incelemesi tamamlanmamış ürün içeren kozmetik ürün setlerinin içerikteki ürünün evrak incelemesi sonlandırıldıktan sonra evrak incelemesinin sonlandırılması sağlandı.
 • Kozmetik ürün kaydı sırasında birden çok menşei ülke seçilmesine olanak sağlandı.
 • Kozmetik ürünlere eksiklik bildirimi yapıldığında bildirim başvurusunu oluşturan ve imzalayan kullanıcılara da sistem mesajı gönderilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürün üzerinde karar girilmesine olanak sağlandı.
 • Hizmet sunumuna ilişkin bildirimi yapılan kozmetik ürünlerde hizmet sunulan müessese sayısı ve hizmet sunulan müessese listesinin girilebileceği alanlar eklendi.
 • Kozmetik ürün evrak inceleme sırasında karar nedeninin referans alan olarak seçilebilmesine olanak sağlandı.
 • TİTCK için Kozmetik formülasyon sorgulama ve listeleme ekranları yapıldı.
 • Kozmetik ürün bildirimlerinde işlev kodlarının çoklu olarak seçilmesine olanak sağlandı.
 • Ürün hareketleri kapsamında sahibi alanının değiştiği bildirimlerde klinik mühendislik modülüne bildirilme işlemi sağlandı.
 • İhale bildirim ve doğrudan temin bildirim işlemleri eklendi.
 • Kozmetik firmalarının MERSİS üzerinden onay gerektirmeden, imza yetkilisi tarafından eklenmesi sağlandı.
 • Tıbbi cihaz firmalarının MERSİS ve ÇKYS üzerinden onay gerektirmeden, imza yetkilisi tarafından eklenmesi sağlandı.
 • Kozmetik ürünün imzalanmamış bir başvuruda bulunması durumunda firmalara gösterilmesi gereken uyarı mesajının, TİTCK kullanıcılarına da gösterilmesi durumu düzeltildi.

İyileştirmeler

 • Kozmetik ürün ve başvuru sorgulama kriterlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Sadece ihraç amaçlı olan kozmetik ürünler için iç-dış ambalaj, kullanım talimatı ve görsellerin yüklenmesi opsiyonel yapıldı.
 • Toplu ürün için hazırlanmış şablon excel dosyası için makro yazılarak, toplu ürün excel dosyası sisteme yüklenmeden önce veri uygunluğu açısından kontrol edilmesine olanak sağlandı.
 • Kullanma kılavuzu belge kaydı yapılırken “Güncelleme Bilgisi” girildiğinde “Basım Tarihi” veya “Güncelleme Tarihi” alanlarının zorunluluğu kaldırıldı.
 • İthalat bildirimi toplu bildiriminde ‘Tıbbi cihazlar için ithalat tarihi girilemez’ iş kuralı kaldırıldı.
 • Referans alan ekleme işlemleri çok veri olması durumunda daha hızlı çalışır hale getirildi.
 • Kurum detayı çıktısı alınması sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • Toplu ürün girişinde excel dosyasının boyutunun 15 MB’tan fazla olması durumunda alınan hata giderildi.
 • Bayilik sorgulama sırasında tarih kriteri seçildiğinde alınan hata giderildi.
 • Güncelleme bildirimi sonrasında eksiklik bildirimi yapılan kozmetik ürünler güncellenmek istendiğinde oluşan hata giderildi.
 • Kozmetik ürünlere karar girilirken oluşan sunucu hatası giderildi.
 • Macintosh sistemlerde e-imzalı girişte yaşanan sorun giderildi.
 • Güvenlik açığına neden olan çerezlere önlem alındı.
 • İthalat bildirimi yapılmasını engelleyen bir problem giderildi.
 • Tekil ürün sorgulama sayfalarında tekil ürünlerin detayının açılmasını engelleyen bir problem giderildi.
 • Sistem İşlem Paketi üretim bildirimi yapılmasını engelleyen bir problem giderildi.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr