Ürün Takip Sistemi v4.1.0 Sürümü Yayınlandı

ÜTS v3.3.1 sürümünden itibaren kozmetik ürünler eklendikten sonra başvuru işleminin yapılabilmesi için firmanızda bulunan Sorumlu Teknik Eleman kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Sorumlu Teknik Eleman (STE) başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma ilk olarak, Sorumlu Teknik Eleman Başvuruları menüsünden STE Başvuru bilgilerini girer ve imzalar. Başvuru STE İmzası bekliyor durumuna gelir.
 2. Daha sonrasında Sorumlu Teknik Eleman, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/#/giris sayfası üzerinde bulunan “Başvuru Uygulaması”‘nı seçerek Sistem’e giriş yapar ve Sorumlu Teknik Eleman Başvurularım kısmından onaylama işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra STE başvurusu tamamlanır.

STE kaydının feshi için hem firma hem de STE’nin STE’ye ait Çalışma Bilgisini iki kere feshetmesi gerekmektedir. STE feshi iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Firma Kullanıcısı, STE Çalışma Bilgisi üzerinden STE Kaydını fesheder.
 2. STE, kendisine ait Çalışma Bilgisi üzerinden tekrar fesih işlemi gerçekleştirir.

Ürün Takip Sistemi v4.1.0 sürümü 6 Eylül 2016 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. ÜTS v4.1.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

ÜTS v4.1.0 Sürümü kapsamında gerçek ortamda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Eksiklik ya da değişiklik kararı verilen kozmetik ürünlerin de piyasaya arzının durdurulabilmesine imkan sağlandı.

İyileştirmeler

 • Kozmetik formülasyon ekleme ekranında nanomateryallere ilişkin uyarı eklendi.
 • TİTCK Kozmetik İş Yükü Görüntüleme penceresi Kozmetik Başvurusuna İnceleyen Atama penceresinden ayrıştırıldı ve pencere erişimi için ayrı yetki tanımlandı.
 • TİTCK Kozmetik ürün inceleme ekranlarında ürüne verilen son karar ve açıklamasının kırmızı renkte gösterilmesi sağlandı.
 • Kozmetik Üretim Yeri güncelleme özelliğine erişimin kolaylaşması için kozmetik ürün ekleme ve güncelleme ekranlarından Kozmetik Üretim Yeri detay ekranına erişim sağlandı.
 • Kozmetik Ürün Detay ekranına hangi başvuruda bulunduğu bilgisi eklendi.
 • Sürüm güncellendiğinde tarayıcı geçmişinin temizlenmesi için uyarı eklendi.
 • ÜTS’ye ilk defa kayıt olan kullanıcılara ÜTS yardım dokümanlarının gönderilmesi sağlandı.
 • Anasayfadaki kozmetik, nanomateryal, ve tıbbi cihaz ürün, belge istatistikleri anasayfadan menüye taşınarak açılış süresi kısaltıldı.
 • Dosya işlemlerinde performans iyileştirilmesi yapıldı.

Giderilen Hatalar

 • İhraç amaçlı olmayan kozmetik ürünlerde opsiyonel olması gereken alanlarla ilgili hata giderildi.
 • Kozmetik firmaların önüne düşen değişiklik yapılması gereken ürünler bölümünde tüm ürünlerin listelenmesine neden olan hata giderilerek sadece değişiklik yapılması gereken ürünlerin listelenmesi sağlandı.
 • TİTCK Kozmetik ürün inceleme ekranlarındaki hatalar giderildi.
 • Pasifleştirilen firmaların aktifleştirilmesi sırasında oluşan hata giderildi.
 • Pasifleştirilen kullanıcıların aktif kurum hesaplarına girişinde oluşan hata giderildi.
 • Referans alan ekleme işlemindeki hata giderildi.

Uygulamaya Erişim Adresi: https://utsuygulama.saglik.gov.tr

ÜTS v4.1.0 Sürümü kapsamında test uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yeni Eklenen Özellikler

 • Eksiklik ya da değişiklik kararı verilen kozmetik ürünlerin de piyasaya arzının durdurulabilmesine imkan sağlandı.
 • Tıbbi cihazlar için Bakıma Tabi Mi, Bakım Periyodu, Kalibrasyona Tabi Mi, Kalibrasyon Periyodu alanları eklendi. Toplu ürün excel dosyası güncellenerek bu alanlar dahil edildi.
 • Tıbbi cihaz ve belge başvurularının ESY test servisi ile entegrasyonu sağlandı. ÜTS tarafında başvuru oluşturulduğunda ESY girdisi oluşturulması sağlanarak, ESY tarafından verilen numaranın başvuru üzerinde takip numarası olarak saklanması sağlandı.

İyileştirmeler

 • Kozmetik formülasyon ekleme ekranında nanomateryallere ilişkin uyarı eklendi.
 • TİTCK Kozmetik İş Yükü Görüntüleme penceresi Kozmetik Başvurusuna İnceleyen Atama penceresinden ayrıştırıldı ve pencere erişimi için ayrı yetki tanımlandı.
 • TİTCK Kozmetik ürün inceleme ekranlarında ürüne verilen son karar ve açıklamasının kırmızı renkte gösterilmesi sağlandı.
 • Kozmetik Üretim Yeri güncelleme özelliğine erişimin kolaylaşması için kozmetik ürün ekleme ve güncelleme ekranlarından Kozmetik Üretim Yeri detay ekranına erişim sağlandı.
 • Kozmetik Ürün Detay ekranına hangi başvuruda bulunduğu bilgisi eklendi.
 • ÇKYS doktor bilgisi getirme servisinde uygun hata mesajının gösterilmesi sağlandı.
 • Sürüm güncellendiğinde tarayıcı geçmişinin temizlenmesi için uyarı eklendi.
 • ÜTS’ye ilk defa kayıt olan kullanıcılara ÜTS yardım dokümanlarının gönderilmesi sağlandı.
 • Anasayfadaki kozmetik, nanomateryal, ve tıbbi cihaz ürün, belge istatistikleri anasayfadan menüye taşınarak açılış süresi kısaltıldı.
 • Dosya işlemlerinde performans iyileştirilmesi yapıldı.

Giderilen Hatalar

 • İhraç amaçlı olmayan kozmetik ürünlerde opsiyonel olması gereken alanlarla ilgili hata giderildi.
 • Kozmetik firmaların önüne düşen değişiklik yapılması gereken ürünler bölümünde tüm ürünlerin listelenmesine neden olan hata giderilerek sadece değişiklik yapılması gereken ürünlerin listelenmesi sağlandı.
 • TİTCK Kozmetik ürün inceleme ekranlarındaki hatalar giderildi.
 • Tıbbi cihaz saklama koşulu, ölçü ve ürün görseli bilgilerinin güncellenme bildirimi yapıldıktan sonra sadece bildirimde kalıp, cihaz üzerinden silinmesine neden olan hata giderildi.
 • Taslak ya da başvuruya hazır durumdaki ısmarlama tıbbi cihazların İthal/İmal bilgisinin güncellenmesi durumda ekranda oluşan hata giderildi.
 • Belge grubu güncelleme sırasında oluşan hata giderildi.
 • Belge numarasının güncellenmesi durumunda belge başvuru ekranının da yenilenerek bu değişikliği göstermesi sağlandı.
 • Pasifleştirilen firmaların aktifleştirilmesi sırasında oluşan hata giderildi.
 • Pasifleştirilen kullanıcıların aktif kurum hesaplarına girişinde oluşan hata giderildi.
 • Referans alan ekleme işlemindeki hata giderildi.
 • Internet Explorer’da toplu bildirim sırasında oluşan hata giderildi.
 • Kozmetik ürün konfigürasyonu eklenmesi aşamasında oluşan hata giderildi.

Test Uygulaması Erişim Adresi: https://utstest.saglik.gov.tr